Depot gevaarlijk afval, AEB Amsterdam

aeb-amsterdam-afvalgidsNiemand zit te wachten op gevaarlijk afval….Wij wel

Op ons Depot gevaarlijk afval verwerken wij uw gevaarlijk afval veilig en milieuverantwoord. Wat nog bruikbaar is, halen we er uit voor hergebruik. De rest zetten wij om in duurzame energie.

U kunt het gevaarlijk afval zelf aanleveren bij ons Depot. Wij halen het ook graag bij u op. Het uitzoeken, sorteren en verpakken kunnen wij u uit handen nemen. Net als het ‘papierwerk’ voor de verschillende soorten gevaarlijk afval.

Maak gebruik van alle kennis die wij hebben op het gebied van gevaarlijk afval.

Nieuws van/over AEB Amsterdam

Contact

Depot gevaarlijk afval, AEB Amsterdam
Adres: Postbus 58292, 1040 HG Amsterdam
Tel.: 020 587 6218
Fax.: 020 587 6200
E-mail: sales@aebamsterdam.nl
URL: www.aebamsterdam.nl

Offerte / vragen aan AEB Amsterdam