Renewi blikt positief terug op eerste jaar recyclagehub in Gent

Met de ultramoderne sorteerlijn redde Renewi 43.000 ton bedrijfsrestafval van verbranding en gaf het zo een nieuw leven

Op 25 april 2023 opende Renewi haar geavanceerde sorteerlijn en windmolen in haar recyclagehub in Gent. Een mijlpaal, die nu zijn eerste verjaardag viert. Het waste-to-product bedrijf kijkt met  voldoening terug op het afgelopen jaar waarin deze investering zijn waarde duidelijk heeft bewezen. De sorteerlijn heeft Renewi nog steviger gepositioneerd als een changemaker in de circulaire economie. Tegelijkertijd pleit het bedrijf voor een sterkere recyclingstimulans voor bedrijven en strakkere handhaving op huidige recyclingwetgeving om de hoeveelheid recycleerbare materialen, die nu nog verloren gaat, terug te dringen.

Positieve resultaten na een jaar werking
Vorig jaar huldigde Renewi zijn nieuwe state-of-the-art sorteerlijn in, in aanwezigheid en met steun van meerdere notabele gasten, waaronder premier Alexander De Croo, de Gentse burgemeester Matthias De Clercq, OVAM-directeur Werner Annaert en North Sea Port CEO Daan Schalck.  Uitgerust met de modernste technologie, zoals infrarood herkenningscamera’s (NIR) en artificiële intelligentie, is de sorteerlijn in staat om een onvergelijkbaar aantal afvalstromen uit restafval te scheiden en te verwerken, en zo grote aantallen materialen van verbranding te redden en circulair te laten terugvloeien in de economie. Doordat er minder afval naar verbranding gaat, draagt dit ook bij aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Het afgelopen jaar heeft de sorteerlijn meer dan 83.000 ton afval verwerkt, en 43.000 ton heeft een nieuw leven gekregen, wat resulteert in een recyclagepercentage van 52%. “Na een opstartfase kunnen we met trots zeggen dat we op koers liggen om onze ambitieuze langetermijndoelen te behalen. Dit versterkt onze ambitie om een leader in recyclage te zijn en ook een changemaker, die de sector in de juiste richting duwt”, aldus Mark Thys, Managing Director Renewi België.

Naast de sorteerlijn heeft ook de windturbine, de hoogste op het Belgische vasteland, een belangrijke bijdrage geleverd aan de circulaire economie in Vlaanderen vanuit een energetisch standpunt. Dankzij deze windturbine van 4.5 MW, heeft Renewi sinds vorig jaar reeds meer dan 1 GWh aan groene stroom rechtstreeks kunnen verbruiken. Deze tekent voor ongeveer 107 ton vermeden CO2 uitstoot vergeleken met de huidige Belgische elektriciteitsmix.

Strikte handhaving cruciaal voor een circulair Vlaanderen
Renewi benadrukt het belang van effectieve regelgeving en handhaving als Vlaanderen zijn ambitie wil waarmaken om de toonaangevende recyclagehub in Europa te worden en zijn materiaalvoetafdruk tegen 2030 met 30% te verminderen. “Alleen door een effectieve handhaving kunnen we garanderen dat afval correct wordt gescheiden en verwerkt, en voorkomen we dat waardevolle materialen verloren gaan door verbranding”, zegt Mark Thys.

Naast de sorteerlijn in Gent blijft Renewi investeren in geavanceerde technologieën en infrastructuur op andere locaties, maar ook in het begeleiden van consumptie- en wegwerpgedrag van bedrijven, in het belang van een steeds meer circulaire economie.