Laatste nieuws

Met de overname van de locatie van Van Bentum recycling heeft Beelen Groep een belangrijke stap gezet in de uitbreiding van haar activiteiten in...

Niet veel jongeren weten het: de grondstoffen die nodig zijn om mobiele telefoons, tablets en andere apparaten te maken, raken langzaam maar zeker op. Dat...

Afvalinzamelaars

Wilt u op een goede manier uw bedrijfsafval laten ophalen en verwerken? Afvalgids.nl is een portal waar u onafhankelijke informatie vindt over de afval inzamelaars in uw provincie!

Hoe werkt Afvalgids.nl?

Gebruik maken van Afvalgids.nl is gratis en vrijblijvend.
Zoek nu de oplossing voor uw bedrijfsafval en klik op het van toepassing zijnde icoon hieronder.

Nieuws uit het archief

Goede doelen en verenigingen kunnen weer online aanvragen indienen De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2014 start op 1 oktober. Ook dit jaar heeft Meerlanden een...

Vanaf heden is het Verenigingsbureau van de BVOR gehuisvest in het nieuwe gebouw PlusUltra in Wageningen. PlusUltra bevindt zich midden op de campus van...

Op vrijdag 12 december a.s. opent Omrin op het terrein van Ecopark De Wierde haar eigen groen gas tankstation. Hierdoor kunnen alle Omrin voertuigen...

De Raekt stapt opnieuw in afvalsector In de afgelopen jaren heeft de Van Kaathoven Groep focus aangebracht binnen haar bedrijfsactiviteiten en is de bedrijfsstructuur gestroomlijnd....

Volg ons ook via