Laatste nieuws

Hoewel 2016 in financieel opzicht een zwaar jaar was, is Wieger Droogh tevreden over de ontwikkelingen binnen SUEZ in Nederland. Uit het duurzaamheidsverslag blijkt...

Op vrijdag 21 juli hebben gemeente Best en Baetsen Containers bv hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de inzameling en verwerking van grondstoffen...

Afvalinzamelaars

Wilt u op een goede manier uw bedrijfsafval laten ophalen en verwerken? Afvalgids.nl is een portal waar u onafhankelijke informatie vindt over de afval inzamelaars in uw provincie!

Hoe werkt Afvalgids.nl?

Gebruik maken van Afvalgids.nl is gratis en vrijblijvend.
Zoek nu de oplossing voor uw bedrijfsafval en klik op het van toepassing zijnde icoon hieronder.

Nieuws uit het archief

N+P maakt bekend een vijfjarig contract te hebben getekend voor de levering van Subcoal® pellets aan HC Miljö, onderdeel van Heidelberg Cement. HC Miljö,...

Tijdens het Global CemFuels-congres in Praag dat op 22 en 23 februari 2016 gehouden werd, is N+P voor de tweede achtereenvolgende keer gekozen tot...

Eska Graphic Board en N+P zijn onlangs overeengekomen dat zij na een succesvolle samenwerking in 2015 het contract voor de afname van rejects zullen...

De in Midwaste samenwerkende regionale afvalbedrijven hebben besloten om de samenwerking per 1 januari 2011 te verstevigen door verder te gaan als ‘Coöperatieve vereniging...

Volg ons ook via