Laatste nieuws

Het algemeen bestuur van Avalex heeft een nieuwe tariefstructuur vastgesteld voor het inzamelen en verwerken van afval. Deze nieuwe tariefstructuur is mogelijk omdat de...

Afvalinzamelaars

Wilt u op een goede manier uw bedrijfsafval laten ophalen en verwerken? Afvalgids.nl is een portal waar u onafhankelijke informatie vindt over de afval inzamelaars in uw provincie!

Hoe werkt Afvalgids.nl?

Gebruik maken van Afvalgids.nl is gratis en vrijblijvend.
Zoek nu de oplossing voor uw bedrijfsafval en klik op het van toepassing zijnde icoon hieronder.

Afval & Recycling 2017

Volg ons ook via