Laatste nieuws

Hoewel 2016 in financieel opzicht een zwaar jaar was, is Wieger Droogh tevreden over de ontwikkelingen binnen SUEZ in Nederland. Uit het duurzaamheidsverslag blijkt...

Op vrijdag 21 juli hebben gemeente Best en Baetsen Containers bv hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de inzameling en verwerking van grondstoffen...

Afvalinzamelaars

Wilt u op een goede manier uw bedrijfsafval laten ophalen en verwerken? Afvalgids.nl is een portal waar u onafhankelijke informatie vindt over de afval inzamelaars in uw provincie!

Hoe werkt Afvalgids.nl?

Gebruik maken van Afvalgids.nl is gratis en vrijblijvend.
Zoek nu de oplossing voor uw bedrijfsafval en klik op het van toepassing zijnde icoon hieronder.

Nieuws uit het archief

De afgelopen maanden is er het een en ander veranderd rondom het inzamelen van ons huisafval. Zo hebben de bewoners in het buitengebied er...

Afval Innovatie Symposium in SASE Museum, georganiseerd door Modulo Milieustraten en BWaste International, enthousiast ontvangen door Oosterburen. Modulo Milieustraten heeft in samenwerking met BWaste International...

L’Ortye zet het telematicaplatform van Prometheus Informatics in voor een digitalisering van de bestaande logistieke processen. Het telematicaplatform van Prometheus dient de procesondersteuning, processturing...

Afgelopen woensdag heeft Reisswolf alweer de 8e Nationale Snipperdag gehouden. De hoge opkomst en de deelname van een flink aantal gemeenten zorgden voor een...

Volg ons ook via