Laatste nieuws

Onbemand wegen met een zuil met interactieve touchscreen. Dat kan binnenkort in de afvalindustrie door de samenwerking tussen PresTop en het in standaard afvalsoftware...

In de aandeelhoudersvergadering van 20 april 2017 is het financieel jaarverslag Twence Holding B.V. vastgesteld. Twence heeft over 2016 een positief netto resultaat geboekt...

Afvalinzamelaars

Wilt u op een goede manier uw bedrijfsafval laten ophalen en verwerken? Afvalgids.nl is een portal waar u onafhankelijke informatie vindt over de afval inzamelaars in uw provincie!

Hoe werkt Afvalgids.nl?

Gebruik maken van Afvalgids.nl is gratis en vrijblijvend.
Zoek nu de oplossing voor uw bedrijfsafval en klik op het van toepassing zijnde icoon hieronder.

Nieuws uit het archief

Van Gansewinkel trad dit jaar al meerdere keren op als gastheer voor referentiebezoeken en als gastspreker op bijeenkomsten die betrekking hebben op de inzet...

Een primeur op Delta Lloyd North Sea Regatta. Afvaldienstverlener en grondstoffenleverancier Van Gansewinkel introduceert vrijdag 10 juni de eerste ‘Walking Bins’. Professionele modellen, gehuld in...

Recycling Centrum Westpoort, gevestigd in Hoogkerk (Groningen) wilde snel kunnen starten met de registratie en facturatie van vrachten. Op de locatie in van het...

Op 4 november vond voor de 4e keer het Recyclingsymposium plaats in de Evenementenhal te Gorinchem. Een naar volwassenheid gegroeid symposium met goede sprekers,...

Volg ons ook via