Laatste nieuws

Heros Sluiskil B.V. investeert 16 miljoen euro in de verbeterde terugwinning van metalen en mineralen uit bodemas. Mede door het vernieuwen van haar bestaande...

Afvalinzamelaars

Wilt u op een goede manier uw bedrijfsafval laten ophalen en verwerken? Afvalgids.nl is een portal waar u onafhankelijke informatie vindt over de afval inzamelaars in uw provincie!

Hoe werkt Afvalgids.nl?

Gebruik maken van Afvalgids.nl is gratis en vrijblijvend.
Zoek nu de oplossing voor uw bedrijfsafval en klik op het van toepassing zijnde icoon hieronder.

Volg ons ook via