Laatste nieuws

Vereniging Eigen Huis wil dat er een einde komt aan de stoeptax, de gemeentebelasting op tijdelijke containers en wc-units die op de straat of...

Dit jaar wordt alweer de 10e editie van de Nationale Snipperdag gehouden. Voor de 10e keer kunnen bedrijven of particulieren oude vertrouwelijke documenten zoals...

Afvalinzamelaars

Wilt u op een goede manier uw bedrijfsafval laten ophalen en verwerken? Afvalgids.nl is een portal waar u onafhankelijke informatie vindt over de afval inzamelaars in uw provincie!

Hoe werkt Afvalgids.nl?

Gebruik maken van Afvalgids.nl is gratis en vrijblijvend.
Zoek nu de oplossing voor uw bedrijfsafval en klik op het van toepassing zijnde icoon hieronder.

Nieuws uit het archief

Op 20 september heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in het kort geding dat Attero heeft aangespannen tegen de voorgenomen gunning van een opdracht aan...

Herbruikbare kunststoffen, zoals PVC, eindigen nog te vaak als afval. Ze zijn internationaal moeilijk verhandelbaar omdat vanuit wetgeving anders tegen deze reststoffen wordt aangekeken....

Saffelberg Investments heeft een meerderheidsbelang verworven in INOVIM Group. INOVIM is een Belgische groep actief in diensten in het domein van afvalinzamelsystemen, en overkoepelt...

Na een intensief samenwerkingstraject begeleid door Berenschoten en het NRK (Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie), werd op 3 oktober 2014 de ISO 26000 Zelfverklaring...

Volg ons ook via