Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten: Advies, Services, Realisatie

De milieustraat neemt in en geeft door. De milieustraat is daarom ook veel meer dan een milieuvriendelijke plek om afval te dumpen. Het is een conversiepunt. Een circulatiepunt waar mensen spullen en materiaal nieuwe gebruiksmogelijkheden geven. Uit het oude groeit het nieuwe.

Daarom wil Modulo van de milieustraat een sympathieke, uitnodigende plek maken waar mensen betrokken worden bij de natuurlijke cyclus van afval, hergebruik en creatie. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid.

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum voor de milieustraat en het grondstoffencentrum. Van variantenonderzoek, ontwerp, inrichting, realisatie tot en met onderhoud. Samen met de klant. Co-creatie! Creatief én met kennis van zaken.

Door de flexibele bouwwijze, worden gebruiksvriendelijke duurzame milieustraten gebouwd die na verloop van tijd weer kunnen worden aangepast, uitgebouwd, verplaatst en hergebruikt. Afhankelijk van de veranderende omgevings-, en wetgevingseisen. Met maximale ruimtebenutting onder het bordes en minimale (kapitaal)kosten. Efficiënt en effectief.

De nieuwe milieustraat fungeert binnen de gemeente als “inspiratieplek” en “baken van kanteling” naar de circulaire economie.

Het Nederlandse Modulo team bestaat uit ervaren adviseurs en specialisten op het gebied van afval- en grondstoffenbeleid, vergunningen, ontwerp, engineering, realisatie en services.

Modulo is een wereldwijd gepatenteerd concept om duurzame modulaire milieustraten te bouwen. Inmiddels is Modulo wereldwijd actief in circa 40 landen. In 2008 is Modulo tot de Nederlandse markt toegetreden.

Diensten / producten

  • Adviesbureau
  • Afvalbrengstation
  • Milieustraten modulair
  • Onderhoud
  • Opslag gevaarlijk afval / KCA

Contact

Modulo Milieustraten BV
Postbus 3244
3760 DE Soest
Tel +31 (0) 35 5885454
E-mail : info@modulo-milieustraten.nl
Website: www.modulo-milieustraten.nl

Nieuws van/over Modulo Milieustraten