Benchmark huishoudelijk afval 2015: opnieuw meer afvalscheiding

De hoeveelheid huishoudelijk afval die als ongescheiden restafval werd verbrand, daalde in 2015 opnieuw sterk van gemiddeld 217 naar 202 kilogram per inwoner. De best presterende benchmarkgemeente had zelfs maar 60 kg restafval. Het gemiddeld aandeel grondstoffen dat werd gescheiden voor hergebruik steeg van 55% in 2014 naar 58%.

Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van de Benchmark Huishoudelijk Afval.

Naast een algemene afname van de totale stroom huishoudelijk afval is met name een actief gemeentelijk grondstoffenbeleid verantwoordelijk voor de daling. Gemeenten die het best scoren zijn gemeenten met tariefdifferentiatie (diftar). Daarnaast presteren ook gemeenten die sterk inzetten op servicedifferentiatie (extra minicontainers of ophaalrondes voor gescheiden grondstofstromen en het tegenovergestelde bij ongescheiden restafval), goed. Ook gemeenten met scheiding van het restafval na inzameling (nascheiding) presteren beter dan gemiddeld.

De Benchmark Huishoudelijk Afval is een op kennisdeling gerichte prestatievergelijking met een dekking van 148 gemeenten (peiljaar 2015) en wordt mogelijk gemaakt door NVRD, RWS Leefomgeving en Cyclus Management. Kijk op analyse.bmha.nl voor een online benchmarkanalyse op hoofdlijnen. Voor meer informatie of deelname in 2017, zie www.bmha.nl.

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar. Om hier succesvol in te zijn heeft de vereniging in de loop der jaren een nationaal en internationaal erkend platform en netwerk gevormd voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van afvalbeheer, reiniging en het beheer van de openbare ruimte. Samen met de leden zet de NVRD zich in voor maatschappelijk verantwoord afvalbeheer en een leefbare stad.