Wecycle lanceert nieuwe lens voor Snapchat

‘Naughty cat’-lens moet jongeren bewegen e-waste in te leveren in aanloop naar International E-waste Day

Wecycle start vandaag haar allereerste Snapchat-campagne, die jongeren via een grappige lens wijst op de inleverbakken voor kleine elektrische apparaten in winkels. De campagne vormt de aanloop naar de eerste International E-waste Day op 13 oktober. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste).

Snapchat-gebruikers kunnen via een lens een ondeugende kat in hun eigen omgeving plaatsen en hem diverse kleine elektrische apparaten laten wegmeppen. Via advertenties op Snapchat worden jongeren van dertien tot achttien jaar verleid om de nieuwe lens te downloaden en als augmented reality toe te passen. Doel van de campagne is jongeren meer klein e-waste te laten inleveren in Wecycle-inleverbakken die in 5.000 winkels staan. In Nederland gebruiken zo’n 700.000 jongeren onder de achttien jaar dagelijks Snapchat.

#ewasteday
Zaterdag 13 oktober is de eerste International E-waste Day. Deze dag is in het leven geroepen door het WEEE Forum, een internationale associatie van 40 inzamelsystemen voor e-waste uit 20 landen. Het doel van deze dag is om aandacht te genereren voor het correct afdanken van e-waste. Wereldwijd komt dit jaar naar verwachting 50 miljard kilo e-waste vrij maar hiervan wordt slechts 20 procent op een verantwoorde manier gerecycled. International E-waste Day krijgt daarom steun van Karmenu Vella, EU-commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: “Dit is een belangrijk initiatief, omdat het volume e-waste blijft toenemen en het materialen bevat die essentieel zijn voor het maken van nieuwe producten. Zelfs in de EU, die wereldwijd vooroploopt in de recycling van e-waste, wordt slechts 35 procent van het e-waste correct ingezameld en gerecycled. Initiatieven die een positief effect hebben op de inzameling, zullen niet alleen de lidstaten helpen om de inzameldoelstellingen te halen maar ook Europa helpen bij de ontwikkeling van de circulaire economie.”

Jan Vlak, directeur van Wecycle en voorzitter van het WEEE Forum, is blij met International E-waste Day: “Het is goed dat er internationaal aandacht is voor de inzameling en recycling van e-waste. In ons land voert Wecycle regelmatig campagne om zowel consumenten als professionals te stimuleren meer e-waste in te leveren. De Snapchat-campagne is weer een nieuw instrument om ook jongeren aan te spreken, die het best te bereiken zijn via sociale media. Op deze manier dragen wij ook ons steentje bij aan International E-waste Day.” Een overzicht van de activiteiten van de WEEE Forum-leden rond #ewasteday staat hier.