Cure Afvalbeheer neemt volgende stap in REnescience project

Het algemeen bestuur van Cure Afvalbeheer heeft besloten toe te treden tot Cure Dong Energy REnescience BV; de organisatie die verantwoordelijk is voor de businesscase van de REnescience-installatie. Op 18 mei a.s. zetten Mary-Ann Schreurs, voorzitter van Cure Afvalbeheer, en Thomas Dalsgaard, executive vice president van DONG Energy, verantwoordelijk voor bioenergy & thermal power, hun handtekening onder de Joint Venture Agreement (JVA). Hiermee worden beide partijen elk 50% aandeelhouder van de Cure DONG Energy REnescience BV.

Gemeenteraden positief over techniek en voltooien businesscase
De gemeenteraden hebben in de afgelopen periode hun zienswijzen gegeven op het toetreden tot de BV. De gemeenteraden van zowel Eindhoven, Geldrop-Mierlo als Valkenswaard vinden REnescience een zeer interessante techniek die de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen kan helpen realiseren. Ze willen daarom dat er een uitgewerkte businesscase komt. Het algemeen bestuur van Cure Afvalbeheer heeft daarop in meerderheid (Eindhoven en Geldrop-Mierlo) besloten toe te treden tot de BV. Hiermee is een belangrijke stap gezet om verder te gaan op weg naar 100% recycling.

Cure gelooft in REnescience als baanbrekende techniek in het afvalbeheer. REnescience is een nascheidingstechniek die gebruik maakt van enzymen om het organische afval af te breken en er gas uit te kunnen winnen. De overige componenten (plastics, metalen) worden hierdoor schoongewassen, waardoor er meer van deze materialen gerecycled kunnen worden dan bij de huidige technieken, wat weer bijdraagt aan een hoger scheidingsresultaat. Mary-Ann Schreurs: ‘Dit gaat ons echt, op een verantwoorde manier, dicht bij die ambitieuze doelstellingen brengen.’ De uitgewerkte businesscase wordt opgenomen in de ontwerpbegroting van Cure en conform de daarvoor geldende procedure voorgelegd aan de gemeenten.

Wat betekent deelname in de Cure DONG Energy REnescience BV?
Samen met DONG gaat Cure een businesscase uitwerken die, rekening houdend met de zienswijzen van de gemeenteraden, positief moet uitvallen voor de bewoners van de drie gemeenten (scheidingsresultaat en kosten).

Wat merken onze inwoners?
De inwoners van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard merken op dit moment weinig van de deelname van Cure aan de BV. De uitgewerkte businesscase geeft inzicht in de besparingen op de kosten van Cure en de verbetering van het scheidingsresultaat voor de drie gemeenten , en vormt de grond voor het bepalen van wat het vervolg moet zijn. Via de website van Cure en persberichten houden we de inwoners en andere belanghebbenden op de hoogte.

Cure Afvalbeheer
Cure Afvalbeheer is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. De gemeenten zijn nauw betrokken bij het project dat moet passen binnen het gemeentelijk beleid en de doelstellingen die aan Cure zijn meegegeven: 100% recycling in 2020, service aan de burger omhoog, economisch meest efficiënt, werkgelegenheid creëren in de regio en de Circulaire Regionale Economie stimuleren.