NVRD roept op tot meer duidelijkheid over producentenverantwoordelijkheid luiers

Maar liefst 8% van het huidige restafval bestaat uit luiers en incontinentiemateriaal. Dit wordt momenteel bijna allemaal verbrand. Dat is enorm zonde, want er zijn goede recyclingtechnieken voor handen. De staatssecretaris van IenW heeft eerder dit jaar aangekondigd de luierketen meer sluitend te willen krijgen door producenten verantwoordelijk te maken voor de afvalfase van luiers en incontinentiemateriaal. De NVRD roept de staatsecretaris op om gemeenten hierover snel meer duidelijkheid te geven zodat zij voorbereidingen kunnen treffen voor gescheiden inzameling.

In de Kamerbrief van 1 juli 2022 heeft de staatssecretaris van IenW aangekondigd aan de slag te gaan om de luier-keten te verbeteren door producenten verantwoordelijk te maken voor de inzameling en verwerking. Dit kan door middel van een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). Een goede ontwikkeling, maar het succes valt of staat met de invulling van deze UPV. Zonder grootschalige uitbreiding van de recyclingcapaciteit op luiers, loont het voor inwoners en gemeenten simpelweg niet om luiers gescheiden in te zamelen. Ze belanden dan alsnog in de verbrandingsoven.

De technieken om luier- en incontinentiemateriaal te recyclen zijn er. Gemeenten gaan dan ook graag zo snel mogelijk aan de slag met het gescheiden inzamelen van luiers. Maar dit inrichten kost geld. Om te voorkomen dat het risico van deze investering bij inwoners komt te liggen, hebben gemeenten duidelijkheid nodig over de dekking voor deze kosten door producenten. Zij zijn immers ook de partijen die het meest profiteren van de luierproductie. Des te eerder de grote lijnen duidelijk zijn, des te sneller kan worden begonnen met de grootschalige uitbreiding van recyclingcapaciteit en het landelijk uitrollen van gescheiden inzameling.