Rotterdam kiest voor IT platform van AMCS

“Afvalinzameling klaar voor de toekomst"

Op het kantoor van gemeente Rotterdam aan het Kleinpolderplein werd afgelopen week de overeenkomst getekend tussen de Gemeente Rotterdam en de AMCS Group. Onlangs werd de Europese aanbesteding voor een nieuw te implementeren Waste Management Systeem bij Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam gegund aan AMCS, marktleider op het gebied van software voor de afval- en recycling industrie. Tijd dus voor de feestelijke ondertekening van de overeenkomst die een looptijd heeft van vijf jaar. Bij Stadsbeheer Rotterdam reageert directeur David Berg enthousiast: “Met o.a. slimmere routeoptimalisatie en planning kiezen we heel duidelijk voor aanzienlijk minder CO2 uitstoot.” Ook Mark Abbas van AMCS weet wat de bedoeling is van de implementatie: “Met onze oplossingen gaan we de afvalinzameling efficiënter organiseren en daarmee Rotterdam een stukje duurzamer en schoner maken.”

Complete ondersteuning
De Europese aanbesteding van de gemeente Rotterdam betreft de implementatie van een compleet Waste Management Systeem. Dit systeem omvat een geïntegreerd IT systeem voor de interne administratie, routeplanning en ook de automatisering van een aantal voertuigen van Rotterdam. De totaaloplossing dient ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen van de afdeling Inzameling en Hergebruik binnen Stadsbeheer. Het gaat om de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval van circa 320.000 huishoudens en bedrijven, alsmede plaagdierbeheersing, voorlichting over afvalpreventie, hergebruik en de gescheiden verwerking van huishoudelijk afval.

Op weg naar de circulaire stad
De samenwerking tussen Rotterdam en AMCS wordt alom gezien als een grote stap voorwaarts op weg naar de circulaire stad. Het verder digitaliseren van de afvalinzameling van Rotterdam gaat de stad nu naar een hoger digitaal niveau tillen. En dat is goed nieuws voor iedereen die woont en werkt in Rotterdam of de stad bezoekt. Zeker ook met het oog op het ISWA World Congres dat Rotterdam in 2020 gaat organiseren. Deze International Solid Waste Association speelt immers een cruciale rol op het wereldtoneel als het gaat om recycling en afvalbeheer. Daarbij wil de gemeente Rotterdam dat in 2030 circulair de maatstaf is en is er de ambitie om in het jaar 2050 een volledig circulaire stad te zijn. Een uitdaging waar AMCS met zijn digitale oplossingen een grote bijdrage aan gaat leveren. Het bijstaan van organisaties in de transformatie naar de digitale wereld en de circulaire economie staat immers verwoord in diens internationale motto: “Digital ways to a cleaner world.”

Optimalisatie van processen
Meer efficiency is een van de hoofddoelstellingen binnen dit project. Zo ook: optimalisatie van allerlei bedrijfsprocessen als inzameling en verwerking van huishoudelijke afval- en grondstoffen, plaagdierenbestrijding, evenementen, en de daarbij behorende zaken als administratie en registratie. Van essentieel belang is dat alle ca. 300 medewerkers vertrouwd worden gemaakt met het nieuwe systeem. Rotterdam was nadrukkelijk op zoek naar bestaande software, die zich al bewezen heeft in de markt. Tevens werd gezocht naar een leverancier voor de lange termijn die ook in de toekomst zal adviseren om tot het beste rendement te komen.

Goede match
Vanwege de brede insteek van de aanvraag bleek dat Rotterdam met AMCS een goede match zou zijn. Het uitgebreide productportfolio van AMCS biedt namelijk oplossingen voor alle gewenste onderdelen van het gewenste Waste Management Systeem. Het voldoet daarmee direct aan de eis van bestaande, bewezen oplossingen, zoals een Backoffice Systeem, Mobile Order Management, AMCS Route Planner en AMCS Routing Services.. Voor Rotterdam is het duidelijk dat AMCS als leverancier van branche-specifieke software alle expertise in huis heeft voor totale implementatie en advies op de lange termijn. Vooral dan zal innovatie en kennis van marktontwikkelingen binnen AMCS een doorslaggevende rol spelen.

David Berg, directeur Stadsbeheer Rotterdam:
“Het einddoel van de gemeente is een aantrekkelijk Rotterdam. Alles wat we doen is daarop gericht. Het systeem van AMCS  maakt het voor ons mogelijk om meer informatie-gestuurd te werken. Dit past goed in de visie van Stadsbeheer Rotterdam om de stad steeds slimmer, duurzamer en schoner te maken. Het zorgt bijvoorbeeld voor een slimme manier van plannen en routes rijden en dat betekent minder vervoersbewegingen dus ook minder CO2 uitstoot.”

Mark Abbas, CMO & Director of Business Development at AMCS Group:
“Bij deze aanbesteding waren met name de beoogde procesverbetering en de hoeveelheid aan elkaar te koppelen oplossingen een complexe factor in de uitvraag. Onze uitdaging in dit project is om deze complexiteit zo eenvoudig mogelijk te maken voor de eindgebruikers van de systemen door een variëteit aan deeloplossingen te integreren en de overkoepelende processen waar mogelijk te automatiseren. Daarbij gaat Rotterdam gebruik maken van de nieuwste innovaties en een groot deel van onze standaard oplossingen. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking met Rotterdam!”