VHT vraagt meer gemeenten om textielrecyclingtafel

De branchevereniging VHT (Vereniging Herwinning Textiel) ziet een stijgende lijn in het aantal gemeenten dat om tafel gaat met textielrecyclingbedrijven om gezamenlijk te werken aan een sluitende textielketen. De gemeenten reageerden op de brandbrief van 15 juli jl. , verstuurd door de VHT aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven Veldhoven (Milieu, D66) en aan de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), waarin VHT aandacht vraagt voor de acute problematiek aan de inzamel- en sorteerkant van textiel en maakt daarbij verbetervoorstellen. Deze brief heeft de Nederlandse textielrecycling problematiek in binnen- en buitenland nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

De centrale boodschap van de brief is dat het denken over textielhergebruik en – recycling rigoureus anders moeten. De media pikte de brief meteen op, en zowel Stientje van Veldhoven als de overheid reageerden bemoedigend. De hoeveelheid en verscheidenheid aan reacties op de brief benadrukken hoe relevant en belangrijk het is om dit probleem samen op te lossen.

ReShare sluit zich aan bij de VHT; de problematiek is zeer ernstig en kan alleen worden opgelost door ketensamenwerking en innovatie. Gelukkig ziet ReShare ook dat er al partijen zijn die hier de juiste stappen nemen. Circulus Berkel, Omrin en gemeente Zaanstad zijn wat ReShare betreft partijen wiens voorbeeld op dit gebied zeker mag worden gevolgd. ReShare ziet ook dat er steeds meer gemeenten zijn die textielrecycling duurzaam op de agenda hebben staan en de verwachting is dat steeds meer partijen dit voorbeeld gaan volgen.

De VHT ziet ook een stijgende lijn in aantal gemeenten dat samen om tafel gaat met textielrecyclingbedrijven, om gezamenlijk te werken aan een sluitende textielketen. Ze benadrukt het belang van samenwerking tussen ketenpartners en roept dan ook meer gemeenten op om in beweging te komen. Via de VNG hoopt de brancheorganisatie nog meer gemeenten te bereiken.