30.000 woningen in Haarlem hebben een duocontainer

Haarlemmers scheiden steeds meer afval

Op de foto van vlnr: Afvalcoaches van Spaarnelanden Corjan de Winter, Hans Koelemeijer en Jane Veldmeijer bij de speciale inzamelwagen waarmee duocontainers worden geleegd. De afvalcoaches helpen Haarlemmers met afvalscheiding. Foto: Paul Vreeker

Haarlem bereikt een belangrijke mijlpaal in het verbeteren van afvalscheiding. Deze maandhebben de laatste bewoners van in totaal zo’n 30.000 geschikte woningen een duocontainer ontvangen. De inzamelingsresultaten laten al zien dat Haarlemmers steeds beter hun afval scheiden.

Afgelopen najaar besloot het Haarlemse college van B en W na een geslaagd eerste jaar om de uitrol van de duocontainers te versnellen. Doel was dat alle geschikte laagbouwwoningen – met voortuin of achtertuin met achterom – voor de zomer van 2019 een duocontainer zouden hebben. De duocontainer biedt Haarlemmers de mogelijkheid om hun papier/karton en plastic, blik en drinkpakken (PBD) thuis gescheiden weg te gooien.

Bewoners tevreden over duocontainer
Een duocontainer levert gemiddeld 97 kg papier/karton en 43 kg plastic, blik en drinkpakken (PBD) per huishouden per jaar op. Bovendien hoeven de ondergrondse restafvalcontainers in wijken met duocontainers tot 25% minder vaak geleegd te worden. Daarmee leveren de duocontainers een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van gemeente Haarlem om de hoeveelheid restafval te verminderen en grondstoffen uit afval meer te hergebruiken.

Uit onderzoek blijkt dat bewoners tevreden zijn over de duocontainer. Haarlemmers gaven de duocontainer een 8,5 als rapportcijfer en 94% geeft aan gebruik te maken van de container.

Steeds minder restafval
Afvalcoach Hans Koelemeijer: “De duocontainer zorgt ervoor dat inwoners thuis beter hun afval kunnen scheiden en dat er veel minder restafval overblijft. Spaarnelanden leegt de duocontainers met een speciale duowagen, waardoor de inhoud gescheiden blijft en het afval gescheiden wordt verwerkt en hergebruikt. Ook steeds meer mensen die geen duocontainer hebben, kunnen door extra containers in de wijk afval vlakbij huis gescheiden weggooien. Tot en met 2021 zet Spaarnelanden per wijk extra containers neer voor papier en karton, plastic, blik en drinkpakken en voor gft enetensresten.”