Bedrijfsfilm Van Gansewinkel: bruggenbouwer naar een circulaire economie

Marc Zwaaneveld CEO van Van Gansewinkel presenteert de nieuwe bedrijfsfilm, die in anderhalve minuut een sfeerimpressie van het bedrijf geeft.

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.


De nieuwe bedrijfsvideo benadrukt het ‘waarom’ achter Van Gansewinkel. Met andere woorden, waarom doen zij de dingen die ze dagdagelijks doen? Waarom zijn ze als organisatie de bruggenbouwer naar een circulaire economie? Dat leggen ze uit aan de hand van drie typen ‘waarden’:

  • ecologische waarde: het terugdringen van CO2-uitstoot en grondstoffenschaarste en het realiseren van een circulaire economie;
  • economische waarde: de financiële waarde van secundaire grondstoffen;
  • maatschappelijke waarde: verantwoordelijkheid voor klanten, medewerkers en de samenleving.

Als vanzelfsprekend sluit de film af met het credo: ‘Afval Bestaat Niet’. Ze willen met Van Gansewinkel afval voorkomen en er voor zorgen dat het pas na meerdere cycli als restmateriaal in onze recyclingprocessen belandt. Op deze manier geven ze samen met de klanten concreet invulling aan de circulaire economie. Zij zijn de bruggenbouwer die de keten van afval naar grondstof kan sluiten. Door de herwinning van schaarse grondstoffen en deze terug te leveren als grondstof voor nieuwe producten maken ze duurzaamheid tastbaar.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]