Van afval naar grondstof: Suez en Politie realiseren circulaire ambities

Als het aan de Nederlandse Politie ligt, draagt zij de komende jaren flink bij aan de ambitie om Nederland in 2050 volledig circulair te maken. Een aanbestedingsproces voor de verduurzaming van het kantoormeubilair is in gang gezet en ook het hergebruik van politie-uniformen is al een feit. De komende jaren zet de Politie stappen om de bedrijfsvoering nog verder te verduurzamen. Grondstoffenbedrijf Suez helpt de Politie om de transitie van afval naar grondstof te realiseren….lees verder

Bron: Suez 23-08-2019 10:30

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.