Vier Twentse gemeenten vergroenen openbare verlichting met energie Twence

Tubbergen, Dinkelland, Enschede en Losser starten met afname groene stroom

Per 1 januari 2019 nemen de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Enschede en Losser duurzame electriciteit af van Twence. Hiermee vergroenen deze aandeelhouders van Twence hun gemeentelijke aansluitingen. De duurzame energie wordt onder andere geproduceerd uit het huishoudelijk restafval dat afkomstig is uit deze vier gemeenten. De Vrije Energie Producent verzorgt de energiedienstverlening.

Duurzame energie voor de regio
Het gemeentelijk beleid van de Twentse gemeenten is erop gericht om de ambities van het klimaatbeleid te realiseren. Twence kan daar, voor haar aandeelhouders, substantieel aan bijdragen door onder meer de productie van duurzame energie. Vanaf 1 januari 2019 wordt dan ook duurzame elektriciteit geleverd aan de gemeentelijke aansluitingen van Dinkelland, Tubbergen, Enschede en Losser. Een mooi voorbeeld van het gezamenlijk sluiten van de regionale kringloop. “Het zoeken naar duurzame energietoepassingen is belangrijk voor een goede en gezonde toekomst. Wij doen daarbij steeds meer een beroep op onze stakeholders om voor duurzame energieoplossingen te kiezen. Het is dan wel zo vanzelfsprekend om vanuit ons eigen beleid het goede voorbeeld te geven”, zo luidt het gezamenlijk standpunt van de vier Twentse gemeenten.

Enkele voorbeelden van energieverbruik in deze gemeenten zijn de straatverlichting en de verlichting van gemeentehuizen, bushaltes, zwembaden, sporthallen en scholen. Hierbij gaat het in totaal om circa 2.000 aansluitingen en circa 23.000 MWh per jaar. Dit is vergelijkbaar met circa 6.500 huishoudens.

Samen werken aan duurzaamheidsdoelen
“Dankzij de gezamenlijke inspanning van Twence en de vier gemeenten leveren we een prachtige bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen van deze gemeenten. We streven er dan ook naar om de levering van duurzame elektriciteit, die door Twence is opgewekt, op korte termijn uit te breiden richting al onze aandeelhouders’, aldus Twence directeur Marc Kapteijn.