In de media

In de media

Afvalbranche nieuws uit de media

Een groep bedrijven waaronder het Havenbedrijf Rotterdam heeft op 20 juni een aantal aanbevelingen gedaan voor de slimmere inzet van biomassa. DSM, AkzoNobel Specialty...

"Inwoners van Lansingerland betalen nog steeds teveel voor hun afval. Ook wordt er in de gemeente te weinig afval gescheiden opgehaald. Dat schrijft de...

De gemeente Epe wil het scheiden van afval bij scholen bevorderen. Het afval van scholen wordt normaal gesproken gezien als bedrijfsafval. Dat betekent dat...

Arnhem gaat huishoudens voorlopig toch niet belasten voor elke vuilniszak met restafval. Het college noemt het plan in een brief aan de gemeenteraad 'niet...

De gemeente Berkelland kijkt direct na de zomervakantie naar mogelijkheden voor nascheiding van restafval. Pas daarna wordt bekeken of de losse zakken voor plastic,...

Het loopt in Terneuzen zo langzamerhand de spuigaten uit met het dumpen van afval, met name plastic. De Partij voor de Vrijheid (PVV) in...

Afval scheiden en verminderen is zo erg nog niet. Maak het leuk, is het advies van de regionale afvalinzamelaar Avri. Dat dit heel goed...

Opdrachtgever: Stichting Avans - Avans Hogeschool te Tilburg Omschrijving: De aanbesteding is verdeeld in de volgende percelen: Perceel 1: Volgens vigerende wet- en regelgeving inzamelen van...

De gemeente Steenwijkerland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Hieraan doen onder meer bedrijven, lokale overheden en milieuorganisaties mee die zwerfafval een halt willen...

Ruim 400 leerlingen van 17 basisscholen uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen hebben dit schooljaar meegedaan aan het project afvalvrije school van Cyclus. De leerlingen...

Volg ons ook via