Titan, Attero en Nordsol krijgen € 4,3 miljoen aan financiering voor een productie-installatie voor bio-LNG

Illustratie van het FirstBio2Shipping-project (Afbeelding: van/via Attero)

Het FirstBio2Shipping-project, dat naar verwachting in 2023 wordt voltooid, zal leiden tot een gedecentraliseerde productie van bio-LNG die bestemd is voor gebruik in de maritieme industrie. De fabriek zal ongeveer 2.400 ton/jaar bio-LNG (of vloeibaar gemaakt biomethaan) produceren in de Attero-fabriek in Wilp, Nederland.

Deze substantiële financiering is een duidelijke erkenning door de EU van de cruciale rol die bio-LNG zal spelen bij het koolstofarm maken van de maritieme industrie en het versnellen van de energietransitie. De samenwerking van de koplopers op het gebied van duurzame brandstoffen toont hun toewijding aan en geloof in de sterke weg naar maritieme decarbonisatie door middel van bio-LNG. Als een van de eerste projecten die financiering ontving van het Fit for 55-pakket, is het FirstBio2Shipping-project ook als praktisch erkend, omdat het zal leveren aan de bestaande LNG-tankinfrastructuur.

Bio-LNG is afkomstig van organische reststromen, met name huishoudelijk en agrarisch afval dat in overvloed aanwezig is. Attero gaat voor het FirstBio2Shipping-project 6 miljoen Nm3 biogas per jaar produceren uit huishoudelijk bioafval. Het biogas wordt opgewaardeerd en vloeibaar gemaakt tot bio-LNG door Nordsol’s innovatieve iLNG-technologie. Deze technologie lost verschillende uitdagingen op bij de productie van kleinschalig LNG, waaronder: het produceren van bio-LNG van hoge kwaliteit (zonder verontreinigingen); nul methaan ‘slip’ (geen onverbrande methaan vrijgeven); en geen hoge temperatuureisen in gasbehandelingstechnologieën, wat resulteert in lagere totale eigendomskosten.

In samenwerking zullen Attero en Nordsol 2.400 ton/jaar zeer zuivere bio-LNG en 5.000 ton/jaar vloeibare bio-CO2 produceren. Titan, de exclusieve langetermijnafnemer, zal de bio-LNG leveren aan de maritieme industrie, waar het op kosteneffectieve wijze fossiele brandstoffen zal vervangen. De geproduceerde bio-LNG zal de uitstoot van broeikasgassen met 92% verminderen in vergelijking met conventionele scheepsbrandstof, wat neerkomt op meer dan 87500 tCO2e netto absolute uitstoot vermeden tijdens de eerste tien jaar van gebruik.
Het produceren van biogas door afvalstromen te vergisten en om te zetten in bio-LNG past in het duurzame circulaire model dat resulteert in een brandstof die niet alleen potentieel nul broeikasgasemissies heeft, maar ook de potentie heeft om netto-negatief te zijn in emissies door vervanging het gebruik van fossiele CO 2 door vloeibaar bio-CO 2 .

Ronald van Selm, CTO, Titan zei : “Dit project is van het grootste belang bij het implementeren van onze strategie om de komende twee decennia CO2-neutraal te worden. Bovendien bouwt het voort op de eerdere succesvolle financieringsaanvraag van Titan, genaamd ‘Bio2Bunker’, die drie extra bio-LNG-bunkerschepen realiseert. Volwassen transport-, opslag- en bunkerinfrastructuur zijn niet de enige voordelen van bio-LNG, het wordt ook steeds meer erkend als een duurzame optie die kan worden ‘ingebracht’ en gemengd met LNG in elke verhouding, zonder dat wijzigingen aan boord van de schepen nodig zijn. ”

Jan-Willem Steyvers, business developer, Attero : “Het produceren van bio-LNG uit biogas is een volgende stap in de vergisting van bioafval, wat leidt tot hogere eindproducten. Bio-LNG uit bioafval ondersteunt de circulaire economie en helpt bij het aanpakken van nog een ander wereldwijd probleem: het vervangen van toepassingen voor zware stookolie. Door lokaal bio-LNG te produceren, is traceerbaarheid en transparantie verzekerd. Onze bio-LNG zal voldoen aan de ISCC-certificeringscriteria. Het Firstbio2shipping-project zal meer kansen creëren voor lokale biogasopwerkingsinstallaties, hoogwaardige, duurzaam geproduceerde bio-LNG produceren en helpen de maritieme industrie koolstofarm te maken. Het is een no-brainer.”

Léon van Bossum, commercieel directeur, Nordsol voegde toe : “Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in het maritiem transport is van cruciaal belang, en met bio-LNG kunnen we vandaag beginnen. Door samenwerking en vooruitstrevende technologie kunnen we de decarbonisatie aanzienlijk bevorderen. Schaalbaarheid is een belangrijke uitdaging voor elke toekomstige scheepsbrandstof, maar met behulp van onze iLNG-technologie kunnen we een gestandaardiseerd, schaalbaar proces demonstreren om bio-LNG van hoge kwaliteit te produceren, CO 2 af te vangen en het energieverbruik te minimaliseren in gedecentraliseerde, onbemande productie-installaties. We kijken ernaar uit om dit project samen met Titan en Attero te realiseren.”

Met de introductie van deze eerste bio-LNG-installatie voor de scheepvaart kunnen LNG-aangedreven schepen een belangrijke stap zetten in het behalen van decarbonisatiedoelstellingen en het voldoen aan de regelgeving van de Europese Unie en de Internationale Maritieme Organisatie. De weg van de scheepvaart naar decarbonisatie via LNG, bio-LNG en op de langere termijn van groene waterstof afgeleide E-LNG is in volle gang en de emissies zullen alleen maar meer verminderen naarmate Titan, Attero en Nordsol de bio-LNG-productie verder opschalen.

Over Attero
Als partner van private en publieke partijen biedt Attero duurzame oplossingen voor hun afvalstromen. De kernactiviteiten van Eleven zijn het terugwinnen van herbruikbare grondstoffen en duurzame energie uit groente-, fruit- en tuinafval, PMD-verpakkingsafval, restafval en mineralenstromen. Innovatieve en winstgevende oplossingen zijn het uitgangspunt. Attero verwerkt jaarlijks meer dan 4 miljoen ton afval en heeft circa 800 medewerkers op de verschillende locaties in Nederland.

Over Titan
Titan is een toonaangevende, onafhankelijke, fysieke (Bio)LNG-leverancier. We zijn ISO-gecertificeerd en een geaccrediteerde LNG-bunkeraanbieder die al 10 jaar voorop loopt in LNG-ontwikkelingen in de kleinschalige sector over de hele wereld. Titan is opgericht naar Nederlands recht en ons hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, Nederland. Het is de missie van Titan om bij te dragen aan een schonere toekomst door (bio)LNG, en in de nabije toekomst E-LNG afgeleid van waterstof, te leveren als brandstof aan industriële klanten, tankstations voor vrachtwagens en de maritieme sector.

Over Nordsol
Nordsol streeft ernaar om bio-LNG mainstream te maken met zijn gepatenteerde technologie. Het unieke en energiezuinige productieproces zet biogas om in hoogwaardig bio-LNG. Dit gebeurt op een economisch haalbare manier en is daarmee een alternatief voor groen gas. Nordsol streeft naar een productie van 30 kiloton bio-LNG per jaar in 2025. Nordsol ontwikkelt, investeert, bouwt en beheert de installaties en werkt samen met verschillende biogasleveranciers, bio-LNG-klanten en investeerders.