Aanbesteding: Logistieke dienstverlening bij verwerking monostromen afval

De Rijksoverheid gaat haar afvalstromen rechtstreeks aanbesteden in de markt.
De aanbesteding Logistieke dienstverlening is gepubliceerd:

Aanbestedende dienst: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Omschrijving: De opdracht omvat: – het transporteren, leveren, plaatsen, schoonhouden en onderhouden van containers op de locaties; – het zorgdragen voor de gescheiden verwijdering en verwerking van generieke afval- en reststromen uit de kantoor-/en bedrijfsvoeringomgeving, vanuit de centrale afvalverzamelpunten (veelal expeditie) van de locaties en het transporteren van deze gescheiden afvalstromen naar de locaties waar de afvalstromen worden verwerkt….lees verder

Bron: tenderned.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.