Ton van der Giessen nieuwe voorzitter BRBS Recycling

Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 april 2013 heeft Jan Schuttenbeld officieel afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid van BRBS Recycling. De vereniging is Jan veel dank verschuldigd voor zijn inzet en de makkelijke wijze waarop hij het voorzitterschap en bestuurslid van BRBS Recycling in de afgelopen 6 respectievelijk 10½ jaar heeft vormgegeven en ingevuld. Hij is opgevolgd door Ton van der Giessen, directeur van Van Werven te Oldebroek.

Ton van der Giessen benadrukte in zijn speech de wens om als BRBS Recycling breder actief te zijn in de Groene Groei ambitie van dit Kabinet en binnen het domein ‘Afval: van afval naar grondstof’ van diezelfde Groene Groei voorop te willen lopen.

Tevens zijn de heren Gerd Gerdes, directeur van Rouwmaat Groep Groenlo B.V. en Ramon Janssen, directeur van AVG Recycling Heijen B.V. unaniem door de algemene ledenvergadering gekozen en toegetreden tot het bestuur.