Friese overheden kiezen voor duurzame energie uit afval

Mooi nieuws op de Dag van de Duurzaamheid. Friese overheden kiezen ook in 2018 voor duurzame energie door Omrin geproduceerd uit huishoudelijk restafval. De duurzame energie omvat zowel groen gas als groene stroom. In 2017 werd de centrale inkoop van energie ook al verduurzaamd door de aanschaf van GvO’s (Garanties van Oorsprong), certificaten van duurzame energie, via de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. en de daarbij Friese aangesloten organisaties.

Belangrijke producent
Omrin produceert jaarlijks duurzame energie uit restafval, te weten ca 7.000.000 m3 groen gas in Heerenveen en ca  65.000.000 kWh groene stroom in Harlingen. En nog 475.000.000 kWh aan nuttige warmte in de vorm van stoom aan de zoutfabriek Frisia (Harlingen). Daarmee is Omrin een belangrijke producent van duurzame energie in Friesland. Omrin is actief om kringlopen te sluiten en de wereld schoner en mooier te maken. Productie van groene energie uit afval vormt daarin een belangrijk onderdeel.

Meer interesse in GvO’s
Naast de Friese gemeenten en instellingen kiest ditmaal ook een aantal aangesloten publieke organisaties bij de coöperatieve vereniging van regionale afval- en reinigingsbedrijven Midwaste, voor Fries groen gas. Zo is er meer interesse in GvO’s van Omrin’s duurzame energie, ook buiten de provinciegrenzen.
Een deel van het huishoudelijk restafval uit de regio Rijnmond (de
gemeenten Capelle aan den IJssel, Schiedam en Vlaardingen) dat via afvalbedrijf Irado wordt ingezameld, wordt door Omrin in Heerenveen ook al verwerkt tot groen gas.