Suez wil regeneratiecapaciteit voor oplosmiddelen in Almelo verdubbelen

Sinds 1987 exploiteert Suez in Almelo een van de grootste regeneratiesites voor oplosmiddelen. Deze site verwerkt een zeer breed scala aan industriële afvalproducten die in Europa worden gegenereerd. Regeneratie, de activiteit met de hoogste toegevoegde waarde bij de verwerking van gevaarlijk afval, betekent dat de gerecyclede oplosmiddelen na zuivering kunnen worden teruggegeven aan producenten of verkocht om aan de industriële vraag te voldoen. Om aan de groeiende vraag te voldoen, plant SUEZ tegen 2023 een verdubbeling van de verwerkingscapaciteit van de site tot 30.000 ton oplosmiddelen per jaar….lees verder (In het Engels)

Bron: suez.com


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.