Eindresultaat van het vriendelijke overnamebod van Veolia op Suez-aandelen

De Franse Autorité des marchés financiers (AMF) heeft vandaag het definitieve resultaat gepubliceerd van het door Veolia geïnitieerde bod in contanten op de aandelen van Suez. Op basis van de informatie die Euronext Paris vandaag heeft verstrekt, zal Veolia 551 451 261 Suez-aandelen bezitten die 86,22 % van het aandelenkapitaal en de stemrechten van Suez vertegenwoordigen op basis van het totale aantal uitstaande aandelen op 30 november 2021.

In overeenstemming met het algemene reglement van de AMF heeft Veolia verzocht om heropening van het bod voor een periode van 12 januari tot en met 27 januari 2022 (inclusief). Door deze heropening kunnen aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben aangemeld, dit alsnog doen onder ongewijzigde voorwaarden.

Veolia bevestigt ook haar voornemen om door te gaan met de uitkoop en schrapping van de Suez-aandelen in het geval dat het aantal aandelen dat niet op het bod is aangeboden door Suez-minderheidsaandeelhouders, aan het einde van het heropende bod niet meer dan 10% vertegenwoordigt. van het kapitaal en de stemrechten van Suez.

Veolia’s biedingsdocument, zoals goedgekeurd door de AMF op 20 juli 2021 onder visumnr. 21-338, is beschikbaar op de respectieve websites van de AMF ( www.amf-france.org ) en Veolia ( www.veolia.com ), en kan op verzoek ook gratis worden verkregen bij Veolia (21, rue La Boétie , 75008 Parijs, Frankrijk).