Schade bij Heijting Milieu Service valt mee: ‘De loods is nog zo goed als intact’

Twee dagen na de brand bij het Huissense afvalbedrijf Heijting Milieu Service kunnen de eerste conclusies worden getrokken. De eerste is dat de schade wonderwel meevalt. De loods waar de brand woedde is zelfs grotendeels intact gebleven. De tweede conclusie is dat het bedrijf slachtoffer is van brute pech. Een jaar geleden brak er ook al brand uit bij de afvalverwerker….lees verder

Bron: Omroep Gelderland


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.