Meerlanden verblijdt 90 goede doelen en verenigingen

Op donderdag 10 december 2015 hebben goede doelen en verenigingen uit handen van burgemeesters en wethouders cheques ontvangen tijdens de feestelijke uitreiking van het Meerlandenfonds. Ook dit jaar heeft Meerlanden een bedrag van € 50.000,- in het fonds gestort om in totaal negentig (sport)verenigingen en goede doelen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden te ondersteunen. “Zonder vrijwilligers staat de maatschappij stil,” zei Angeline Kierkels tijdens de uitreiking. “Het is mooi om te zien dat zij zich belangeloos inzetten voor hun stichtingen. Met het Meerlandenfonds willen wij de belangrijke rol die vrijwilligers vervullen benadrukken.”

Op www.meerlanden.nl/fonds staat het online overzicht van alle verenigingen en goede doelen die een bijdrage uit het fonds ontvangen.

Meerlandenfonds
Ieder jaar stort Meerlanden € 50.000,- in het Meerlandenfonds om (sport)verenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen jaarlijks tussen 1 oktober en 1 november een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven.

Samen meer waarde creëren
Meerlanden zet zich in voor een meer duurzame maatschappij. Daarom werkt zij elke dag aan meer waarde voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven. Dit doet Meerlanden vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu, mensen en de maatschappij kunnen floreren. Door juist op lokaal niveau verschil te maken, wil zij bijdragen aan een leefbare aarde voor komende generaties. Samen zorgen voor een schone, groene en veilige buurt!