Renewi investeert in nieuw duurzaam wagenpark

Renewi gaat fors investeren in duurzame en efficiëntere vrachtwagens om de milieu-impact van zijn wagenpark aanzienlijk te verlagen.

Euro 6 vrachtwagens zijn de schoonste optie voor wat betreft de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en emissies. Renewi investeert in Nederland en België in ruim 400 Euro 6 vrachtwagens, waardoor in het voorjaar van 2019 ongeveer 90% van het totale wagenpark zal bestaan uit Euro 5 en Euro 6 vrachtwagens. Door gebruik te maken van deze duurzamere vrachtwagens neemt Renewi’s eigen ecologische voetafdruk aanzienlijk af.

Naast het verbeteren van de milieuprestaties, vermindert de investering ook Renewi’s bedrijfskosten terwijl de klantenservice en veiligheid worden verbeterd. De investering brengt de gemiddelde leeftijd van de Renewi inzamelvloot met bijna twee jaar terug, resulterend in minder brandstof- en onderhoudskosten. De vrachtwagens zijn uitgerust met de nieuwste veiligheidsuitrusting om het publiek te beschermen en met ‘on board’ computers die onze klanten uitstekende service bieden.

Met de nieuwe voertuigen bereidt Renewi zijn wagenpark ook voor op de aanstaande invoering van milieuzones in stadscentra. In sommige stadscentra zijn al milieuzones waar vrachtwagens met een Euronorm van 4 of lager niet meer worden toegestaan. In België worden in stadscentra vrachtwagens met een Euronorm van 3 of lager niet meer toegestaan. In Nederland wordt in 2025 de ‘Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek’ van kracht en Renewi ontwikkelt zijn eigen strategie om hieraan te voldoen.

Renewi optimaliseert voortdurend zijn inzamelroutes om emissies te minimaliseren en de kosten per lediging te reduceren. Het bedrijf blijft nieuwe motortechnologie testen om inzicht te verkrijgen in de voordelen die nieuwe voertuigen kunnen bieden. Renewi heeft al geinvesteerd in een aantal elektrische voertuigen. Binnenkort worden in Nederland vier nieuwe elektrische inzamelvoertuigen en drie elektrische kranen in gebruik genomen, waardoor de CO2 -emissie van het bedrijf nog verder afneemt.

Peter Dilnot, CEO van Renewi:
“Duurzaamheid is een van onze kernwaarden, welke ten grondslag ligt aan alles wat we doen. We zijn dan ook verheugd om een aanzienlijke investering te maken in de modernising van ons wagenpark waarmee we de impact die onze activiteiten hebben op het milieu nog verder verlagen en de inzameling bij klanten kunnen optimaliseren. Rond de 90% van het afval dat we verwerken, krijgt een tweede leven als grondstof of energie en alleen dat scheelt al een aanzienlijke hoeveelheid CO2. We vergroten onze positieve bijdrage nu ook door onze inzamel- en recyclingsactiviteiten zo duurzaam mogelijk uit te voeren.”