Sidcon gaat internationaal

In Scandinavië is men net als in Nederland actief bezig om de afvalinzameling te verbeteren. Langere rijafstanden zijn in Noorwegen gebruikelijk maar zorgen voor hoge inzamelkosten. Minder ledigingen met minder containers zorgt voor een veel hogere efficiency en lagere kosten. De Presstations die in de gemeente Bergen in Noorwegen geplaatst zijn voldoen dan ook uitstekend. De levering en plaatsing werd in samenwerking met Vconsyst en Stromberg uitgevoerd.

Amsterdam
Alleen al in Amsterdam staan er inmiddels 250 ondergrondse perscontainers van Sidcon. Voorheen zamelde men hier het huishoudelijk afval in via zakken, maar voor een netter straatbeeld wilde Amsterdam ondergronds gaan inzamelen. Zonder perscontainer hadden hier 1000 gewone ondergrondse containers gestaan. Daar was echter geen ruimte voor en het zou tevens ten koste gaan van te veel parkeerplekken.

Waarom zijn de persen zo succesvol?
Een van de redenen is dat steeds meer grote steden tegen hetzelfde afvalprobleem aanlopen: gebrek aan ruimte. Daarbij past een ondergrondse perscontainer beter in het nette straatbeeld waar veel gemeentes naar streven. Een andere reden van succes is de kwaliteit van het afval na inzameling. Sidcon heeft veel tijd besteed aan het geschikt maken van de ondergrondse perscontainer voor de juiste verwerking van het afval. Om het afval goed te kunnen sorteren en hoogwaardig te kunnen recyclen, wordt er gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen transportschroef. Het unieke persmechanisme zorgt ervoor dat het afval in de container wordt geduwd zonder dat het in elkaar gefrommeld wordt. Het afval is hierdoor goed te sorteren en hoogwaardig te recyclen in sorterings- en na-scheidingsinstallaties. En dat is precies wat gemeentes willen.

Sidcon op IFAT 2018
Nu het tijd is voor het buitenland, staat Sidcon dit jaar voor het eerst op de IFAT in München. De IFAT is een toonaangevende beurs op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer. Van 14 tot 18 mei vindt de IFAT 2018 plaats. Wilt u een bezoek brengen aan Sidcon? Sidcon is te vinden in hal A5 op stand 210.