Een miljoen kilo technologische apparatuur gerecycled via RTA

Per mei 2014 is er via de Stichting RTA, Recycling Technologische Apparatuur meer dan een miljoen kilo professionele technologische apparatuur ingezameld. Aan deze mijlpaal is symbolisch aandacht gegeven door het deponeren de miljoenste kilo in een ‘simpel weg’ doos. RTA deelnemer Roche Diagnostics, in persoon vertegenwoordigd door Frans van Gurp verrichtte deze handeling tijdens het RTA symposium “Schaarste aan grondstoffen en onze technologiebusiness, op 8 mei bij FHI op Landgoed Leusderend in Leusden.

Het initiatief tot de stichting RTA werd in 2005 genomen door FHI, federatie van technologiebranches, toen de WEEE wetgeving ook van toepassing werd op professionele technologische apparatuur die Business to Business in de markt wordt gebracht. Inmiddels nemen meer dan 280 bedrijven deel in het RTA-systeem dat ervoor zorgt dat afgedankte apparatuur wordt ingezameld en adequaat wordt verwerkt tot herbruikbare materialen. Hoewel technologische apparatuur naar haar aard niet erg zwaar is, neemt ook in gewicht de ingezamelde hoeveelheid toe. In 2013 is er een jaarrecord geboekt van ruim 160.000 kilo ingezamelde apparatuur. Via het RTA systeem lukt het elk jaar om ruimschoots te voldoen aan de Europese doelstellingen voor materiaal hergebruik en nuttige toepassing.

In het symposium van 8 mei werd duidelijk hoe zeer de rol van hergebruik groeiende is in een wereld waar bepaalde cruciale grondstoffen steeds schaarser worden. De stichting RTA streeft ernaar het proces van inzameling, verwerking en de monitoring daarvan zo kosteneffectief mogelijk te laten verlopen. Door daar scherp op te zijn is het gelukt om door de jaren heen de kosten voortdurend verder naar beneden te brengen, ten gunste van de aangesloten deelnemers in het collectief dat RTA is. Deze ontwikkeling is mede te danken aan de ontwikkeling die de markt van verwerkers heeft doorgemaakt. Na eerder met andere partners te hebben gewerkt is het sinds januari 2014 de firma Dusseldorp die voor de RTA-deelnemers de inzameling en daadwerkelijke recycling fysiek uitvoert.