FME: Stel Europese meldplicht gevaarlijke stoffen uit

Bedrijven moeten na 5 januari 2021 gevaarlijke stoffen in hun producten laten opnemen in de Europese SCIP database (Substances of Concern in Products). FME waarschuwt al sinds 2018 dat dit onuitvoerbaar en onbetaalbaar is. Daarom doet FME, samen met 40 Europese brancheorganisaties, een oproep aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen: Stel de meldplicht met 12 maanden uit en start een onderzoek naar nut en noodzaak hiervan.

Uit onderzoek bij technologische bedrijven door de Europese koepel van FME, Orgalim, blijkt dat de kosten van de SCIP database voor MKI bedrijven in het eerste jaar tussen de 80.000 en 480.000 euro bedragen. Voor grote bedrijven gaat het om een bedrag tussen de 800.000 en 3,2 miljoen euro. Daar komt nog bij dat de afval- en recyclingbedrijven, voor wie de database bedoeld is, zeggen niets met de SCIP database te kunnen. FME wil voorkomen dat er zonder enige milieudoel miljarden euro’s over de balk worden gegooid.

Zorgen
De Nederlandse industrie maakt zich ernstig zorgen over de werkbaarheid, proportionaliteit en waarde van de SCIP-database. De meldplicht geldt voor de zogeheten ‘Candidate list of Substances of Very High Concern’ met 209 gevaarlijke stoffen. Alle producten die in Europa op de markt worden gebracht, inclusief alle import uit niet- Europese landen, moeten aan de lijst getoetst worden.

De ondertekenaars van de oproep vragen aan EC president Von der Leyen onmiddellijk actie te ondernemen:

  1. Stel de SCIP-notificatiedeadline van 5 januari 2021 uit met ten minste 12 maanden nadat de database is voltooid;
  2. Voer een onderzoek uit naar het nut, de haalbaarheid, de proportionaliteit en de impact van de database en;
  3. Geef het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) de opdracht om de SCIP-database aan te passen aan de uitkomst van een dergelijk onderzoek.

Serieus
Dat deze meldplicht er nu ligt is vooral te danken aan het feit dat de Europese Commissie, in tegenstelling tot de EU-beginselen voor betere regelgeving, zonder vooraf belanghebbenden te hebben geraadpleegd of een effectbeoordeling te hebben uitgevoerd, dit besluit heeft genomen. Een dergelijke impactstudie had moeten voorkomen dat Europa onuitvoerbare wetten en regels publiceert. Dit is een trend die helaas toeneemt. FME roept de politiek op om de eigen procedures serieus te nemen.