Per kilo betalen op nieuw grondstoffencentrum Halderberge

De komst van het nieuwe grondstoffencentrum (milieustraat) van Saver zorgt ook voor een verandering in de afvalstoffenheffing. Inwoners krijgen voortaan geen ‘gratis’ tikken meer, maar betalen straks voor het restafval en voor dakleer per kilogram. Bijna alle andere afvalsoorten zijn bij maar liefst 28 afvalstromen gratis aan te leveren bij het nieuwe grondstoffencentrum….lees verder

Bron: Halderbergse Bode 04-06-2019 12:43

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.