Een wereld zonder afval, is het mogelijk? Welke stappen moeten we nog nemen om de wereld echt afvalvrij te krijgen? Dit zijn slechts twee van de velen vragen die Milgro stelt om haar ambitie om de wereld afvalvrij te hebben voor 2040 te verwezenlijken. Deze ambitie is uitdagend, aangezien de overheid hem 10 jaar later als doel heeft gestelt.*

Daarom initieert Milgro tijdens de Week Zonder Afval, een initiatief van Milieu Centraal**, een Zero Waste Challenge. ‘Wij gaan in de week van 22 mei t/m 26 mei echt afvalvrij proberen te werken op ons kantoor. Dat betekent dat wij alle Milgro collega’s oproepen afval te vermijden. Een taak waarvan wij weten dat deze in de huidige economie uitdagend is en eigenlijk bijna onmogelijk, want zelfs een klokhuis van een appel zien we als productie van afval’, aldus Gijs Derks, managing director en aanjager van deze #ZeroWasteChallenge.

Milgro vindt het juist belangrijk om deze obstakels bloot te leggen en zal gedurende deze week intensief communiceren over de stromen die onvermijdbaar blijken. Aan haar medewerkers wordt gevraagd, dit zijn ten slotte experts in afvalmanagement en circulariteit, en ook aan de markt of zij tips hebben of innovaties kennen om deze uitdagende stromen toch te vermijden. Deze tips delen we ook actief via een speciale Zero Waste Challenge pagina www.zerowastechallenge.nl en via #ZeroWasteChallenge via de sociale kanalen. Maar dit is niet het enige, want Milgro vindt dat het elke week de focus moet zijn om verspilling van grondstoffen tegen te gaan.

Daarom geven wij het stokje door. Laurens Groen, CEO en oprichter van Milgro, heeft ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum (24 mei 2023) ons uitgedaagd om deze challenge aan te gaan. Wij zullen na deze week andere bedrijven inspireren om ook in hun kantooromgevingen en kantines deze uitdaging aan te gaan. Milgro is zelf in haar netwerk al bezig om bedrijven te informeren, maar alle bedrijven kunnen zich aanmelden hiervoor. Na aanmelding krijgen zij een informatiepakket waarmee ze van start kunnen gaan, zo vertelt Gijs Derks.

Uiteraard kunnen bedrijven, naast met het communicatiepakket, ondersteunt worden met zogenaamde Zero Waste Workshops. Milgro past deze zelf ook toe tijdens de #ZeroWasteChallenge, maar biedt deze service ook aan voor bedrijven die inzicht en bewustwording willen creëren binnen hun bedrijf. Door letterlijk de afvalzak open te scheuren en de verloren grondstoffen te sorteren geeft al de mogelijkheden voor betere scheiding aan, maar biedt ook inzicht in de kans om sommige stromen totaal te elimineren.

Als wij op grote schaal de Zero Waste Challenge aangaan en de inzichten bundelen kunnen we de markt vragen om te komen tot een structurele oplossing voor het voorkomen van deze onvermijdbare afvalstromen. Wij hopen daarmee duurzamere oplossingen bekendheid te geven, en waar nog geen innovaties bekend zijn de markt op te roepen deze te gaan ontwikkelen.

Wilt u als bedrijf, groot of klein, meedoen aan deze challenge? Ga naar www.zerowastechallenge.nl en meld u aan. Heeft uw bedrijf een duurzame tip of innovatie? Laat het ons ook weten op deze pagina en wij zetten uw bedrijf met logo en link naar uw website in onze digitale etalage.

* https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-circulaire-festivals 

**  Week Zonder Afval | Milieu Centraal