Renewi, het toonaangevende Europese waste-to-product bedrijf, gaf vandaag, samen met burgemeester Koen van den Heuvel en schepen Alex Goethals, de start voor de bouw van een nieuwe geavanceerde sorteerlijn op zijn site in Puurs. De verwachting is dat de nieuwe lijn op jaarbasis ruim 125.000 ton bedrijfsafval verwerkt, wat resulteert in dertien soorten recyclaten, 38% meer dan het Europese gemiddelde. Zo staat Renewi volledig achter de ambitie van Vlaanderen om tot een recyclagehub uit te groeien.

Het is vandaag duidelijker dan ooit dat het code rood is voor het klimaat. De circulaire economie wordt gezien als één van de manieren om de klimaatnoodsituatie aan te pakken. De Vlaamse Regering ondersteunt de transitie naar een circulaire economie middels de inzet van het Klimaatplan 2030 dat moet leiden tot onder andere minder CO2-uitstoot door verbranding. Hierin speelt ook mechanische sortering een belangrijke rol, waarmee er meer grondstoffen teruggewonnen worden en Vlaanderen minder afhankelijk zal zijn van internationale markten.

Stevige investeringen van Renewi
Renewi investeert aanzienlijk in dit perspectief, onder andere ook op zijn recyclinghub in Puurs, waar een nieuwe geavanceerde sorteerlijn wordt geïnstalleerd. De eerste spadesteek werd vandaag gegeven in aanwezigheid van burgemeester Koen van den Heuvel en schepen Alex Goethals, met als doel de officiële start van de werkzaamheden te geven.

Burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel is tevreden: “Als bedrijven in onze gemeente investeren in een duurzame toekomst met innovatieve technologieën kan ik dat als burgemeester alleen maar toejuichen. Renewi is zo’n mooi voorbeeld. Met deze nieuwe investering draagt het bedrijf bij tot het behalen van de ambitieuze sorteer- en recyclagedoelstellingen van Vlaanderen. Zo zet Renewi Puurs-Sint-Amands ook op vlak van recyclage op de kaart.”

Deze sorteerlijn verwerkt uiteindelijk ruim 125.000 ton afval per jaar en produceert op basis hiervan dertien soorten recyclaten die opnieuw in de economie worden geïnjecteerd. Dit is 38% meer is dan het Europese gemiddelde. De stevige verankering die de recycler al heeft in Puurs neemt in de toekomst enkel toe. De totale investering wordt geschat op 23 miljoen euro en zorgt voor een vermoedelijke extra tewerkstelling van 15 FTE.

“We zijn verheugd dat de werkzaamheden op onze recyclagehub in Puurs van start zijn gegaan. Puurs is een strategisch belangrijke locatie met toegang tot multimodaal transport, waar nu belangrijke bijkomende investeringen worden gedaan. Dit draagt bij tot de versterking van de rol van Renewi als partner van overheid en bedrijven en als volwaardige speler in de circulaire economie, door gebruikte materialen een nieuw leven te geven”, aldus Dieter Avonds uit, Director Strategische Programma’s en PMO office Renewi België.

De daadwerkelijke start van de nieuwe sorteerlijn is gepland voor november 2023. Naast Puurs investeert Renewi in nieuwe sorteerlijnen op twee andere locaties in België. In Gent wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuwe sorteerlijn, welke in januari van start zal gaan. Verder is er ook een derde sorteerlijn gepland voor de provincie Limburg.