Green Collective heeft als doel eind van dit jaar minstens 30 gemeenten te helpen met de duurzame inzameling van bedrijfsafval. Met de opschaling in de vier gemeenten ligt zij goed op koers om deze ambitie te realiseren. Inmiddels heeft Green Collective veel ervaring opgedaan met deze vorm van inzameling in gemeenten als Amsterdam, Groningen, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Deze maand start Green Collective óók in Zwolle (5 juni), Apeldoorn (5 juni), Zoetermeer (5 juni) en Alphen aan den Rijn (12 juni). De gemeenten profiteren van de voordelen van dit initiatief, zonder er zelf omkijken naar te hebben. Andere inzamelaars van bedrijfsafval worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het initiatief.

Samen inzamelen scheelt veel kilometers en dus CO2-uitstoot. Ook zijn de gemeenten veiliger en beter bereikbaar, omdat het aantal verkeersbewegingen omlaag gaat. Aan de bestaande dienstverlening en contracten van de klanten van PreZero, Renewi en andere inzamelaars verandert niets. Iedere klant behoudt het contract met zijn eigen afvalinzamelaar, maar het bedrijfsafval wordt opgehaald door een inzamelwagen met een Green Collective-logo.

Samen kom je verder
Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations bij PreZero, is blij dat Green Collective in vier nieuwe gemeenten van start gaat: “Samen kom je verder, dat bewijst dit mooie initiatief. Deze samenwerking zorgt voor minder CO2-uitstoot en minder zwaar verkeer. Duurzame stadslogistiek is een belangrijk thema in een duurzame toekomst voor steeds meer Nederlandse gemeenten. We zijn dan ook erg blij dat we hier met Green Collective ook in Zwolle, Apeldoorn, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn invulling aan kunnen geven.”

Ook Eric Pero, Directeur Operations Nederland bij Renewi, kijkt positief naar deze ontwikkelingen: “Met Green Collective laten we zien dat we in steeds meer gemeentes duurzamer kunnen inzamelen. Zo voorkomen we onnodige vervoerskilometers en besparen we tonnen aan CO2-uitstoot. Dat resulteert in schonere lucht en minder verkeersdrukte, wat ook de verkeersveiligheid ten goede komt. Kortom, een initiatief waarbij er alleen maar winnaars zijn.”

Green Deal ZES
Door de oprichting van Green Collective nemen PreZero en Renewi het voortouw in het bereiken van de doelen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Een akkoord dat als doel heeft om de uitstoot van schadelijke stoffen in stadskernen flink terug te dringen. Door  de inzamelactiviteiten te combineren, kunnen zij die samen veel efficiënter, duurzamer én veiliger uitvoeren. Want door samen slim in te zamelen, werken zij aan een bereikbare en veilige stad en dragen ze bij aan een schonere lucht.

Meer informatie over Green Collective is te vinden op: www.green-collective.nl.