Zonnepark Wieringermeer officieel geopend

Duurzaam benutten stortplaatsen

v.l.n.r. wethouder Theo Groot, gemeente Hollands Kroon, gedeputeerde Jack van der Hoek, provincie Noord-Holland en Bert Krom, directeur Afvalzorg geven de genodigden met een druk op de knop inzicht in de actuele energiecijfers van de 11.000 nieuwe zonnepanelen.

Op donderdag 11 april is Zonnepark Wieringermeer, op het afgewerkte deel van stortlocatie Wieringermeer van Afvalzorg in Middenmeer, officieel geopend. Gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland, wethouder van de gemeente Hollands Kroon Theo Groot en Bert Krom, directeur van Afvalzorg, gaven de genodigden inzicht in de actuele energiecijfers van de 11.000 nieuwe zonnepanelen. De feestelijke opening stond in het teken van het duurzaam inzetten van stortlocaties door het opwekken van duurzame energie én met landelijke onderzoek iDS (introductie Duurzaam Stortbeheer).

Het zonnepark met zijn 11.000 zonnepanelen is een project van Energiezorg, een samenwerking van . Afvalzorg en HVC  met als doel om duurzame energie op te wekken op voormalige stortplaatsen. Met de verwachte productie van 3,2 MWp kunnen ruim 20 miljoen elektrische autokilometers worden gereden. Dit zijn ongeveer 800 elektrische auto’s die jaarlijks 25.000 kilometer rijden. Dit levert een CO2-reductie op van 1.830 ton.

Dubbel groen
Gedeputeerde Jack van der Hoek: “Ik vind het bijzonder dat ik het eerste zonnepark mag openen waarbij gebruik gemaakt wordt van Solarbase.” Deze innovatieve, duurzame fundering op basis van gecertificeerde bouwstoffen maakt zonneparken op moeilijke locaties zoals geluidswallen, dijken en stortlocaties mogelijk. De provincie juicht de ontwikkeling van zonneparken op stortlocaties toe, net als innovatieve projecten die stortlocaties duurzamer maken, zoals iDS. Eeuwigdurende nazorg van stortlocaties behoort zo tot verleden tijd en volgende generaties worden er niet mee belast. “We zijn voorstander van zonne-energie via slim meervoudig ruimtegebruik. Bij voorkeur op plekken in het landschap waar het goed kan worden ingepast. Zonnepark Wieringermeer is hier een perfect voorbeeld van!”

Omwonenden kunnen meedoen
De groene stroom die wordt opgewekt door het zonnepark is goed voor 1.000 huishoudens. Energiezorg biedt omwonenden en andere geïnteresseerden de mogelijkheid om te participeren in het zonnepark in de vorm van obligaties. Deze zijn beschikbaar vanaf € 300,- tegen 5% rente. Inwoners van de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Opmeer krijgen voorrang. De inschrijving start 1 juni 2019. Gedetailleerde informatie is te vinden opwww.zonneparkwieringermeer.nl.

Duurzaam Stortbeheer
Rijksoverheid, provincies en afvalbranche hebben in 2015 de Green Deal Duurzaam Stortbeheer ondertekend. Hierin werd afgesproken dat de partijen onderzoek doen naar het verduurzamen van gestort afval. Het onderzoek is uniek in de wereld en duurt tien jaar. Locatie Wieringermeer is één van de drie locaties in Nederland waar dit onderzoek wordt uitgevoerd. Als het experiment slaagt, behoort eeuwigdurende kostbare nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden. Een stortplaats vereist dan geen bijzondere aandacht meer en een bovenafdichting is niet meer nodig. Hierbij zijn milieu en economie gebaat én het vraagstuk wordt niet doorgeven aan volgende generaties.