Saver geeft uitleg dode hoek aan basisschoolleerlingen in Roosendaal

Tijdens het 10e ‘Roosendaals Verkeersdoolhof’ geeft Saver N.V. gedurende drie ochtenden op 20 tot en met 22 maart a.s. aan zo’n 900 basisschoolleerlingen uit groep 8 uitleg over de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens. Daarnaast ontvangt iedere deelnemende school een lespakket over de dode hoek, zodat alle leerlingen op school de kennis van de gevaren in theorie nog eens door kunnen nemen.

Het Roosendaals Verkeersdoolhof wordt o.a. georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Roosendaal, Nationale Jeugdronde, Edux onderwijsadviseurs, politie, Da Vinci College, vrijwilligers en de gemeente Roosendaal. Een en ander vindt plaats ter voorbereiding voor het daadwerkelijke verkeersexamen op de fiets dat van 16 tot en met 19 april afgenomen wordt. Het verkeersdoolhof is te vinden in ‘Park Vrouwenhof’ bij de Scholtenboslaan.

De leerlingen die deelnemen krijgen eerst een fietskeuring, rijden vervolgens door het uitgezette parcours (het doolhof) heen en komen vervolgens naar het Savervoertuig toe om van de chauffeur uitleg over de dode hoek te krijgen.

Het is de eerste keer dat er tijdens het Roosendaals Verkeersdoolhof extra aandacht is voor de dode hoek. In Nederland vallen jaarlijks gemiddeld ongeveer 20 doden en 40 tot 50 zwaargewonden als gevolg van dodehoekongevallen. Het grootste deel van de slachtoffers is fietser. Door goede voorlichting kan het aantal slachtoffers teruggedrongen worden.

Ook op andere basisscholen in Roosendaal verzorgt Saver de aankomende tijd uitleg over de dode hoek.