Arjan Kaaks treedt toe tot Raad van Commissarissen Meerlanden

Arjan Kaaks is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Meerlanden Holding NV. Hij is benoemd voor een periode van vier jaar en volgt Wim Schreuder Goedheijt op, van wie de tweede zittingstermijn ten einde is gekomen.

Naast een ruime ervaring als CFO van diverse grote organisaties is Kaaks ook ervaren in digitaliseringstrajecten en ICT en kan hij daarmee naast zijn toezichthoudende rol goed de rol vervullen als adviseur en sparringpartner van de directie.

Eerdere opgedane ervaring in toezichthoudende rollen en de uitgesproken wens om bij te dragen aan de ambities op gebied van duurzaamheid van Meerlanden zijn een welkome toevoeging. Kaaks zal ook de rol van voorzitter van de auditcommissie op zich nemen.

Arjan Kaaks studeerde economie in Groningen en heeft vanuit zijn achtergrond ruime ervaring bij beursgenoteerde en internationale bedrijven. Zo bekleedde hij de functie van financieel directeur bij onderdelen van DSM en Unilever en was hij CFO bij onder meer Koninklijke Grolsch, Maxeda DIY Groep, Ceva Logistics en op dit moment bij Dümmen Orange.

Naast deze activiteiten was Kaaks onder meer lid van de Raad van Toezicht van Stichting Philadelphia Zorg en Vice Voorzitter en Voorzitter Auditcommissie van de Raad van Commissarissen van AEX-fonds IMCD.