Om het gebruik van goed recyclebare verpakkingen verder te stimuleren gaat Stichting Afvalfonds Verpakkingen de heffing die de bedrijven betalen voor de inzameling en recycling van hun verpakkingen verhogen voor slecht recyclebare verpakkingen en verlagen voor goed recyclebare verpakkingen. Met deze zogenoemde tariefdifferentiatie wordt het gebruik van slecht recyclebare verpakkingen ontmoedigd en van goed recyclebare verpakkingen beloond.

Om de recycling van verpakkingen verder te optimaliseren zodat gerecycled plastic goed als grondstof voor nieuwe verpakkingen en producten gebruikt kan worden, moeten verpakkingen beter recyclebaar worden. Hoewel Nederland koploper in recycling is, is dat lang nog niet altijd van verpakking naar verpakking. Het Afvalfonds is in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen en ziet het als haar opdracht om het gebruik van goed recyclebare verpakkingen aan te jagen zodat deze in als grondstof in de verpakkingsketen behouden kunnen blijven.

“We zijn pas tevreden als al het verpakkingsafval opnieuw gebruikt wordt, dat is voor het Afvalfonds de stip op de horizon”, aldus algemeen directeur Hester Klein Lankhorst. “Om verpakkingen weer optimaal als grondstof te kunnen gebruiken, wat met de veranderende wereldpolitiek en de toenemende grondstoffenschaarste actueler is dan ooit, moet de recyclebaarheid van plastic verpakkingen aangepakt worden. Vanaf 2019 beloonden wij goed recyclebare verpakkingen met een korting op het reguliere tarief voor plastic. We gaan nu een stap verder met onze aangepaste tariefdifferentiatie: we verhogen het reguliere tarief voor plastic, waardoor het gebruik van slecht recyclebare verpakkingen duurder wordt.”

Bedrijven die verpakte producten op de markt brengt, betalen over de verpakkingen een heffing aan het Afvalfonds. Het Afvalfonds vergoedt hiermee de kosten van inzameling en recycling van de verpakkingen. Jaarlijks dragen alle producenten circa 300 miljoen euro aan heffingen over hun verpakkingen af aan het Afvalfonds. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de hoogte van de kosten voor de inzameling en recycling. Door de slecht recyclebare verpakkingen zwaarder te belasten en de goed recyclebare verpakkingen minder te belasten, worden de kosten eerlijker verdeeld. Klein Lankhorst: “Hiermee wordt een nog grotere groep producenten/importeurs gestimuleerd om goed recyclebare verpakkingen te gaan gebruiken. De komende jaren willen wij onze tariefdifferentiatie nog verder verfijnen om steeds meer sturing te geven aan het verpakkingenbeleid van bedrijven. Zo gaan we bijvoorbeeld ook onderzoeken of we het gebruik van gerecycled plastic in nieuwe verpakkingen kunnen belonen met een lager tarief. Jaarlijks stellen wij de tarieven opnieuw vast.”

Zuinig omgaan met grondstoffen start met zo min mogelijk gebruiken en daarna de grondstoffen zo goed mogelijk gebruiken en hergebruiken. In de recyclefase is het zaak zo veel mogelijk verpakkingen te recyclen tot hoogwaardige grondstof. Hiermee werken we toe naar een circulaire keten. Een keten waarin geen afval, maar alleen nog grondstof bestaat. Hoe beter gerecycled plastic kan worden gebruikt, hoe minder we afhankelijk zijn van (Russische) olie. Bovendien levert elke kilo gerecycled plastic een CO₂-besparing van 2,5 kilo op.