Maandag 10 juli is zonnepark Braambergen op de voormalige stortlocatie Braambergen in Almere officieel geopend. 26.000 zonnepanelen vangen hier de zon op. Genoeg om ongeveer 5.300 huishoudens van groene stroom te voorzien. Wethouder Alexander Sprong van de gemeente Almere, Harm Ritsema van Management Team Afvalzorg, Arjan ten Elshof van directie HVC en Anneke Thurlings, participant in het zonnepark, openden het zonnepark met de onthulling van een houten kunstwerk. Bij de opening waren ook circa 30 buurtbewoners aanwezig die participeren in het park.

Groene stroom en vermeden CO2-uitstoot
Het zonnepark heeft een vermogen van bijna 14 megawattpiek (MWp) aan energie. De verwachte opbrengst per jaar is 13.000 MWh. Dat scheelt 5.525 ton CO2-uitstoot per jaar, wat gelijk is aan de de jaarlijkse uitstoot van 2.300 auto’s. Gemeente Almere neemt de komende 15 jaar de groene stroom af.

Wethouder Sprong: “Samen met inwoners en diverse partijen creëren we hier een duurzaam landschap. En ons maatschappelijk vastgoed is voor 15 jaar voorzien van duurzame stroom. Dit is een belangrijke mijlpaal, want de CO2-uitstoot wordt verder verlaagd. We zijn goed op weg naar de eerste energieneutrale stad”.

Inwoners van Almere doen mee
Inwoners van Almere en andere gemeenten in de Flevopolder konden vanaf 250 euro financieel investeren in zonnepark Braambergen. Hier was veel belangstelling voor. 117 omwonenden schreven zich in en profiteren de komende jaren mee van de opbrengsten van het zonnepark.

Duurzaam gebouwd
Energiezorg realiseerde het zonnepark. Energiezorg is een samenwerking tussen Afvalzorg en HVC. Het zonnepark ligt op zo’n 10 van de circa 46 hectare die de locatie Braambergen groot is en is zo duurzaam mogelijk gebouwd. Zo is het zonnepark gefundeerd op Solarbase. Een  duurzaam beton-achtig materiaal, gemaakt van secundaire bouwstoffen. Hierdoor worden primaire grondstoffen  bespaard.

Afvalzorg en HVC combineren kennis
Voormalige stortlocaties zijn bijzonder geschikt voor het opwekken van duurzame energie, zonder dat dit ten koste gaat van andere activiteiten. Energiezorg ontwikkelt duurzame energie projecten zowel op Afvalzorg-locaties als op locaties van derden. Afvalzorg en HVC combineren in Energiezorg hun kennis van stortplaatsen en duurzame energieproductie. In de samenwerking zijn inmiddels zonneparken gerealiseerd op de voormalige stortlocaties Crayestein (Dordrecht), Wieringermeer (Middenmeer) en Boekelermeer (Alkmaar) en nu ook op Braambergen. Ook zijn nog nieuwe locaties in ontwikkeling.

Meervoudig ruimtegebruik
In maart 2008 sloot de locatie Braambergen van Afvalzorg al voor het storten van afval. De overige afvalverwerkingsactiviteiten stopten in 2021. Er is een uniek heuvellandschap ontstaan in het vlakke Flevoland. Samen met de gemeente Almere en Staatsbosbeheer werkt Afvalzorg aan een definitieve eindbestemming van de locatie om het daarna weer open te stellen voor de Almeerders. Er zijn ambitieuze plannen voor nieuwe natuur, recreatie en sportfaciliteiten in combinatie met duurzame energie. Op dit moment worden delen van het terrein al gebruikt voor een  mountainbike-parcours en een wijngaard. Het zonnepark is zo goed mogelijk ingepast in het landschap, zodat de omgeving aantrekkelijk en geschikt blijft voor recreatie. Een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik.