Pieter Bas automatiseert weegbruggen Avri

Verbeteren van de registratie van ingaande en uitgaande afval- en grondstofstromen en verdere vereenvoudiging van het registratieproces. Dat zijn twee van de redenen waarom Avri (Afvalverwijdering Rivierenland) Pieter Bas Automatisering de opdracht heeft gegeven voor het opnieuw automatiseren van de processen op en om de drie weegbruggen met PB-Balance G3 C/S.

Door een aantal ontwikkelingen is het op het terrein van de Avri veel drukker geworden, vertelt verkoopadviseur Frank Dusée van het in afvalsoftware gespecialiseerde bedrijf. Hij doelt daarmee onder meer op de uitbreiding met een grondstoffenpark. ‘Voorheen had de Avri alleen een stortplaats voor verwerking van afval’, legt hij uit.

Inmiddels zijn er samenwerkingen aangegaan met andere marktpartijen en behoort ook composteren, puinbreken en daaraan gerelateerde activiteiten tot het dienstenpakket. ‘Met name door die uitbreiding is een betere registratie van afval- en grondstofstromen en een vereenvoudiging van het registratieproces noodzaak geworden. En juist dat kan met PB-Balance G3 C/S….
Lees verder:  http://www.pieterbas.nl/pieterbas-automatiseert-weegbruggen-avri-met-pb-balance-g3-cs/

 

[vc_button title=”Meer over PieterBas Automatisering” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/pieter-bas-automatisering/”]