Duurzame stap voor Efteling dankzij Renewi

Nog optimaler afval scheiden in het attractiepark

(Foto: van/via Renewi)

Sinds de heropening van het attractiepark rijdt Renewi de eerste routes speciaal voor het PMD-afval (Plastic, Metaal en Drinkkartons) bij Efteling. Sinds de Efteling onderdeel uitmaakt van deze route is het nu ook mogelijk om deze belangrijke afvalsoort te scheiden. Dat dit nu wel mogelijk is, is een grote stap in de juiste richting van afvalpreventie en hergebruik. “Bij Renewi willen we zoveel mogelijk waarde uit afval halen. Wij streven ernaar om het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Dat pakken we samen op met onze partners, zoals de Efteling. Dat we nu een aparte PMD-afvalstroom inzamelen is een fantastische stap in onze gezamenlijke ambitie”, vertelt  Frank Geelen, Manager Product Development, van Renewi. “Met deze oplossing geven we tot 90% van het PMD een nieuw leven. Door PMD-afval te scheiden, minimaliseren we het restafval. Wij verwerken PMD tot hoogwaardige grondstoffen en besparen hiermee op CO2. De verwerkingsmethode van PMD door Renewi is bovendien onderscheidend, omdat óók de laagwaardige kunststoffen gerecycled worden.

PMD-bedrijfsafval
Voor huishoudens is het vrijwel vanzelfsprekend om afval en plastic, metaal en drankkartons te scheiden. Voor (grote) organisaties zoals de Efteling ging dat tot op heden niet zo gemakkelijk.  Wyke Smit, Team Lead Bestuurlijke Zaken, legt uit waarom het voor bedrijven niet zo vanzelfsprekend is. “In Nederland is het heel moeilijk en erg kostbaar om het PMD-bedrijfsafval gescheiden in te leveren. Op initiatief van onze medewerkers uit de horeca zijn we in gesprek gegaan met onze afval-partner Renewi over wat er tóch mogelijk was. De Efteling wil in 2030 klimaatneutraal zijn, waarbij afvalpreventie belangrijk is. In 2030 willen we helemaal geen restafval meer hebben en in 2025 is dat maximaal 20% van al het afval. Renewi heeft een vergelijkbare duurzaamheidsgedachte, dus we vonden elkaar snel in dit initiatief. Echt super!”

Achter de schermen
De focus van het afval scheiden ligt bij de Efteling bij de medewerkers. Achter de schermen, bijvoorbeeld in de keukens, het magazijn en op kantoor, wordt het afval gescheiden. Hier worden ruim 40 verschillende afvalstromen ingezameld. “De ervaringen met afval scheiden door bezoekers leveren helaas nog niet de schone stromen op die nodig zijn voor milieuwinst. Uiteraard houden we die ontwikkelingen nauwlettend in de gaten”, legt Smit uit.