Workshop circulair centrum levert inspirerende ideeën op

Een op het principe van de ‘wasstraat’ gebaseerde sorteerstraat. Aan de voorkant worden de nog bruikbare spullen uit het grof huishoudelijk afval gehaald en aan de achterkant kunnen inwoners spullen en grondstoffen voor hergebruik kopen of gratis meenemen. Het was een van de circulaire ideeën die werden geopperd tijdens de workshop die Modulo Milieustraten organiseerde tijdens de Week van de Circulaire Economie. Centraal stond de circulaire toekomst van de milieustraat en de impact op grof huishoudelijk afval. Een inspirerende middag, aldus een beheerder afvalinzameling na afloop. ‘Alle circulaire mogelijkheden die de revue passeerden, helpen ons verder om na te denken hoe we een circulair centrum vorm kunnen geven. Bovendien vinden we elkaar ook. Zo was iedereen het er over eens dat de sorteerstraat een essentieel onderdeel is van het circulaire centrum, maar dat het bezoekers niet meer tijd moet kosten als ze hun afval komen wegbrengen.’….lees verder