Eerste resultaten afsprakensysteem milieustraat RAD zijn positief

Per 14 december 2020 heeft de RAD voor de milieustraat in Westmaas een afsprakensysteem ingevoerd. Inmiddels is het systeem al meer dan een week actief en de eerste ervaringen zijn positief.

Doel van het systeem was om op een veilige en verantwoorde manier de milieustraat open te houden. Zowel de bezoekers als de medewerkers zijn tevreden met het systeem, omdat er nu een betere doorstroom is en de piekmomenten zijn verdwenen. Bovendien zijn de lange wachtrijen ook verleden tijd.

Bewoners zijn blij dat ze op de gereserveerde tijd meteen terecht kunnen. Dankzij het afsprakensysteem hoeft de milieustraat niet op drukke momenten gesloten te worden, zoals afgelopen maart en april wel het geval was tijdens de eerste Lockdown. De boodschap dat men minimaal een dag van tevoren via de website of de app van de RAD een afspraak kan maken is bekend. Tot nu toe zijn ook weinig bezoekers zonder afspraak naar de milieustraat gekomen.
Het spreiden van de bezoekers heeft daarnaast nog een positief neveneffect. Er is meer rust en meer overzicht op het bordes. Dit heeft tot gevolg dat het afval nog meer en beter in de juiste containers wordt aangeboden. Hierdoor ontstaat minder vervuiling dan voorheen sprake van was. Dit zorgt voor een betere recycling en scheelt in de verwerkingskosten van het afval.
De RAD zal binnenkort het effect van het afsprakensysteem evalueren.