Dusseldorp test vuilniswagen op aardgas

Het bedrijf Dusseldorp Inzameling en Recycling doet mee aan een proef. Gedurende drie weken verzamelen ze het huisvuil in Berkelland met een vuilniswagen op een aardgasmotor. De Mercedes Econic met Geesink opbouw heeft een aardgasmotor in plaats van de traditionele dieselmotor.

Aardgasmotoren zijn schoner en stoten minder schadelijke stoffen uit, zoals fijnstof en stikstofoxiden (NOx). Daarnaast zorgt de inzet van aardgas als brandstof voor een CO2 vermindering van ongeveer 20 procent. Tot slot is een vrachtwagen op aardgas stiller en zorgt dus voor minder geluidsoverlast.

Dusseldorp onderzoekt nog de mogelijkheid om in plaats van aardgas biogas te gebruiken. Wanneer Groente-, Fruit-, en Tuinafval (GFT) in een vergistinginstallatie wordt verwerkt, ontstaat er biogas tijdens het vergistingproces. Inzamelen van afval kan dan worden uitgevoerd met een brandstof die wordt opgewekt uit hetzelfde afval. De milieubelasting door het inzamelen van afval wordt dan minder.