Dusseldorp beëindigt afvalactiviteiten in Noord Nederland

Per 1 juli 2015 is Dusseldorp voornemens te stoppen met het inzamelen en bewerken van afvalstoffen in Noord Nederland. De aanhoudende lastige marktomstandigheden en daarmee gepaard gaande verliezen dwingen de onderneming tot deze keuze.

De activiteiten van Rioolservice en Sloop blijft het bedrijf onverminderd voortzetten in het noorden. Deze activiteiten hebben voldoende potentieel en kunnen bedrijfseconomisch verantwoord worden gecontinueerd.

Met het stoppen van de afvalactiviteiten worden de reststoffencentra in Leeuwarden, Heerenveen, Veendam en Midwolde ook gesloten.

Met het voorgenomen besluit om te stoppen met de afvalactiviteiten ziet Dusseldorp zich gedwongen om afscheid te nemen van een aantal medewerkers. Eerder dit jaar heeft het bedrijf met de vakbonden een sociaal plan afgesloten, dat voor de afvloeiende medewerkers zal gelden.

Dusseldorp garandeert de dienstverlening voor bestaande relaties op het vertrouwde serviceniveau. Er wordt gesproken met overname kandidaten voor de activiteiten zodat klanten geen hinder zullen ondervinden van deze beslissing.