Wie is verantwoordelijk voor troep achter tankstation? ‘Denk niet dat daklozen dit doen’

Het is al een paar weken een mysterie: de berg zwerfafval achter het Esso-tankstation aan de Escamplaan. Eén of meerdere personen lijken daar troep te dumpen, maar de precieze oorsprong ervan blijft nog onbekend. Dat volgens de gemeente dakloze mensen in de buurt – al dan niet gedeeltelijk – verantwoordelijk zijn, trekt raadslid Leonie Gerritsen (PvdD) sterk in twijfel….lees verder

Bron: Den Haag FM


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.