Van Werven ondertekent Ketenakkoord Plastic Kringloop

In de RAI te Amsterdam is het Ketenakkoord Plastic Kringloop ondertekend. Het Ketenakkoord is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en maakt onderdeel uit van het programma “Groene Groei”. Staatssecretaris mevrouw W.J. Mansveld ondertekende deze “Green Deal” samen met bedrijven en organisaties die zich willen inspannen voor het recyclen van gebruikte kunststoffen en het voorkomen van (kunststof)zwerfafval.

Van Werven heeft het Ketenakkoord Plastic Kringloop mede ondertekend. De ervaringen en kennis van Van Werven met het recyclen van gebruikte kunststoffen zijn volgens het ministerie essentieel voor het realiseren van nieuwe ontwikkelingen op dit vlak. In de afgelopen jaren heeft Van Werven deze nieuwe activiteit weten uit te bouwen naar meerdere landen en is inmiddels één van de grotere spelers in West Europa op dit terrein.

‘Met de door ons zelf ontwikkelde technieken produceren wij van kunststof afval herbruikbare grondstoffen voor de kunststof industrie in West Europa’, aldus Ton van der Giessen, algemeen directeur bij Van Werven. ‘Onze visie hierbij is gebaseerd op upcycling zodat van de herbruikbare grondstoffen weer dezelfde producten kunnen worden gemaakt’.

In het ondertekende akkoord heeft Van Werven de ambitie neergezet een inhoudelijke bijdrage te willen leveren aan de verdere groei van kunststof recycling in Nederland en de omliggend landen. Alleen door recycling te positioneren boven het verbranden en storten van afval kan aan “Groene Groei” daadkrachtig invulling worden gegeven.