’63 procent consumenten probeert zo veel mogelijk herbruikbare verpakkingen te gebruiken’

Hester Klein Lankhorst, Algemeen directeur, Afvalfonds Verpakkingen (Foto: Afvalfonds Verpakkingen)

Uit onderzoek van Stichting Afvalfonds Verpakkingen blijkt dat de consument graag herbruikbare en navulbare verpakkingen gebruikt, zoals een netje voor groenten en fruit of het vullen van een meegebrachte pot met bijvoorbeeld pasta of muesli. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Motivaction, blijkt dat 63 procent van de ondervraagden zoveel mogelijk probeert herbruikbare verpakkingen te gebruiken en 83 procent bereid is herbruikbare verpakkingen te gebruiken als de supermarkt of winkel deze mogelijkheid aanbiedt. De Nederlandse consument is een enthousiast scheider van verpakkingsafval. Maar liefst 87 procent geeft aan altijd of zo veel mogelijk afval te scheiden.

Hergebruik past in de tijdgeest
Nadat afvalscheiden een goede gewoonte is geworden in Nederland zien we dat de tijd ook rijp is voor hergebruik van verpakkingen. 70 procent vindt dit soort verpakkingen beter in de huidige tijdgeest passen dan vijf jaar geleden. En 71 procent vindt het nu gebruikelijker om herbruikbare of navulbare verpakkingen te gebruiken dan vijf jaar geleden.

Afvalfonds Verpakkingen is pas tevreden als al het verpakkingsafval opnieuw gebruikt wordt, dat is voor ons de stip op de horizon. Maar als een consument een verpakking weer opnieuw kan gebruiken zonder eerst te hoeven recyclen, dan is dat natuurlijk helemaal mooi. We zien steeds meer bedrijven herbruikbare en navulbare verpakkingen op de markt brengen. En gelukkig blijkt uit ons onderzoek dat de consument hier ook helemaal voor in is.

Meest genoemde redenen om herbruikbare verpakkingen te gebruiken zijn: zorgt voor minder afval (65 procent), goed voor het milieu (58 procent) en men vindt het een goede zaak (44 procent). Tegelijkertijd wordt genoemd dat men ze vergeet mee te nemen naar de winkel (36 procent) of het gedoe (32 procent) of lastig (22 procent) te vinden. Een van de respondenten in het onderzoek: “Het is een gedoe, maar wel beter voor de toekomst. Ik zou het gedoe ervoor over hebben.” Ook hygiëne vindt men een belangrijk aspect (21 procent). Zoals een van de respondenten het verwoordt: “Ik denk dat het een goede oplossing is maar dan moet de herbruikbare verpakking ook wel stevig zijn en goed schoon te maken.”

Elke verpakking telt
Zuinig omgaan met grondstoffen start met zo min mogelijk gebruiken en daarna de grondstoffen zo goed mogelijk gebruiken en hergebruiken. Herbruikbare en navulbare verpakkingen spelen hierbij een belangrijke rol. In de recyclefase is het zaak zo veel mogelijk verpakkingen te recyclen tot hoogwaardige grondstof. Hiermee werken we toe naar een circulaire keten. Een keten waarin geen afval, maar alleen nog grondstof bestaat. Hoe beter gerecycled plastic kan worden gebruikt, hoe minder we afhankelijk zijn van (Russische) olie. Bovendien levert elke kilo gerecycled plastic een CO₂-besparing van 2,5 kilo op.

Hester Klein Lankhorst, Algemeen directeur, Afvalfonds Verpakkingen