Omrin kent een positief jaar met nieuwe circulaire ontwikkelingen

Afvalsturing Friesland NV, het onderdeel van Omrin dat zich actief bezighoudt met de verwerking van afval, kende in 2017 een succesvol en positief jaar met nieuwe circulaire ontwikkelingen.

Omrin zet de laatste jaren samen met de gemeenten actief in op een hoog afvalscheidingspercentage en het halen van waarde uit afval door herbruikbare grondstoffen en duurzame energie. Met succes. Het positief netto concernresultaat steeg in 2017 naar € 4,1 miljoen ten opzichte van € 1,3 miljoen in 2016. De omzet nam met € 10,6 miljoen toe tot € 99,0 miljoen (in 2016 € 88,4 miljoen). Een hogere productie van biogas, een hogere energieprijs voor duurzame stroom en gas en een relatief grotere hoeveelheid gestort afval zorgden voor het goede resultaat.

De rol van het traditionele afvalbedrijf is de laatste jaren snel veranderd: van afvalinzamelaar- en verwerker tot verbinder in de circulaire economie en innovatief verwerker van restafval. Succesvol inzetten op circulaire economie, duurzaamheid en nog meer waarde uit afval halen, zorgen ervoor dat Omrin de winst en omzet zag stijgen.

Bijdragen aan een circulaire economie
De inspanningen van Omrin om bij te dragen aan het realiseren van een circulaire economie, hebben ook zichtbaar resultaat gehad.Als mede oprichter van de vereniging Circulaire Friesland is Omrin aanjager en verbinder in de circulaire economie. Friesland is in 2017 uitgeroepen tot meest circulaire regio van het land. Met de uitgifte van officiële certificaten voor groene stroom en groengas, de Garanties van Oorsprong, verduurzamen gemeenten actief hun energie uit eigen afval. Daarnaast zorgt de introductie van een nieuw concept bij de Omrin Estafette kringloopwinkels en de Recycle Boulevard voor een nieuwe norm in het hergebruik van goederen (up- en recycling) en draagt het actief bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen (‘inclusieve samenleving’).

Samen de wereld schoner en mooier maken
Bij Omrin draait het allemaal om samen met de gemeenten de wereld schoner en mooier te maken, door meer waarde uit huishoudelijk restafval te halen en geen of zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken.  Omrin verzorgt de nascheiding van huishoudelijk restafval voor meer dan 1 miljoen bewoners uit 40 gemeenten, uit Friesland en daarbuiten (Groningen, Noord-Veluwe en regio Rijnmond). Omrin en ‘haar’ gemeenten onderscheiden zich, omdat de uiterlijk in 2020 te realiseren landelijke doelen: 75% scheiding van het huishoudelijk afval en maximaal 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar te halen zijn.

Download het jaarverslag hier: Jaarverslag 2017 Afvalsturing Friesland (pdf)