Vondelkwartier gaat als eerste Haarlemse wijk volledig over op omgekeerd inzamelen

Gemeente Haarlem en Spaarnelanden starten maandag 16 oktober in het
Vondelkwartier met het ombouwen van een deel van de ondergrondse
restafvalcontainers naar grondstofcontainers voor papier en voor plastic, blik
en drinkpakken (PBD). Daarnaast komen er verschillende soorten containers
voor gft en etensresten bij de hoogbouw bij.

De gemeente Haarlem gaat afval scheiden makkelijker maken. Het ombouwen van
restafvalcontainers naar grondstofcontainers is een van de maatregelen uit het
afvalscheidingsplan dat de gemeente heeft vastgesteld. De hoeveelheid restafval in
Haarlem is nu 265 kg per inwoner per jaar. Haarlem wil dat terugbrengen naar 130
kg per inwoner per jaar.

Duocontainer
Eind mei ontving een deel van de inwoners van het Vondelkwartier een
duocontainer om thuis papier, karton en plastic, blik en drinkpakken (PBD) te
kunnen scheiden. In januari/februari 2018 krijgen de overige inwoners van het
Vondelkwartier met een geschikte woning een duocontainer. Dan is de kleinere
inzamelwagen beschikbaar die nodig is om de duocontainers in smallere straten te
legen.

Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “Met het ombouwen van de restafvalcontainers in
het Vondelkwartier is een mijlpaal bereikt uit het afvalscheidingsplan. Het
Vondelkwartier is namelijk de eerste wijk in Haarlem die helemaal overgaat naar
omgekeerd inzamelen. Waardevolle grondstoffen zoals papier, plastic, blik,
drinkpakken en gft en etensresten kunnen thuis in een afvalcontainer of dichtbij
huis in een ondergrondse container worden weggeworpen. Haarlemmers gaan
steeds meer afval scheiden en daar ben ik trots op.”

Wijkgerichte aanpak
Haarlem voert de maatregelen uit het afvalscheidingsplan de komende jaren per
wijk in. Dit jaar kregen zo’n 4.500 huishoudens in het Vondelkwartier,
Garenkokerskwartier, de Hasselaersbuurt en Meerwijk een duocontainer. In deze
wijken vindt vanaf half oktober de ombouw van restafvalcontainers naar
grondstoffencontainers plaats. Per wijk bespreken de gemeente en Spaarnelanden
het plan met de wijkraad, waarbij elke keer wordt gekeken wat het beste bij de wijk
past. Bewoners krijgen tijdig bericht over de duocontainer en de aanpassing van de
ondergrondse containers.

Restafval in Haarlem daalt
In 2016 is het restafval in Haarlem gedaald van 278 kg naar 265 kg per inwoner. Er
is vooral meer gft gescheiden. Deze toename is mede te verklaren door de 3.000
extra gft-containers die vorig jaar zijn uitgedeeld in Haarlem. In 2016 is veertien
procent meer plastic, blik en drinkpakken gescheiden aangeleverd. De cijfers in
2017 laten tot nu toe een verdere daling van het restafval zien. Haarlemmers
scheiden dus steeds beter hun afval.

Meer informatie over afval scheiden op www.wijscheidenafval.nl