Meerlanden en Roodenburg beheersen onkruid met Citrusbrandstof

Martijn Roodenburg van Loonbedrijf Roodenburg en Gert-Jan Klaasse Bos van Meerlanden Foto: Rob Essenberg

Citrusbrandstof innovatie uit Groene Energiefabriek
De start van het onkruidseizoen begint met de introductie van een nieuw product: Citrusbrandstof. Deze innovatie is door Meerlanden en Loonbedrijf Roodenburg ontwikkeld in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout. Citrusbrandstof vervangt fossiele diesel in de heetwatermachines die gebruikt worden bij chemievrije onkruidbeheersing.

Het gebruik van Citrusbrandstof draagt bij aan een duurzame regio. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: “Dit is waar we het voor doen. Samen met onze partners zijn we altijd op zoek naar nieuwe toepassingen voor de grondstoffen die we inzamelen en verwerken. Met de introductie van Citrusbrandstof bij onkruidbeheersing zetten we weer een stap vooruit richting een regionale circulaire economie.”

Citrusbrandstof
Citrusbrandstof is een restproduct uit de vergisting van GFT. Het is een olieachtige substantie afkomstig van dennenhars, coniferen en citrusvruchten zoals sinaasappels. Aanvankelijk dacht Meerlanden toepassingsmogelijkheden gevonden te hebben binnen de cosmetica- en verfindustrie maar daarvoor bleek de substantie niet voldoende zuiver te zijn. De doorbraak kwam toen duidelijk werd dat de olieachtige substantie dezelfde calorische waarde heeft als diesel.

Duurzame onkruidbeheersing
Gert-Jan Klaasse Bos, manager vergisting & compostering bij Meerlanden en Martijn Roodenburg, directeur van Loonbedrijf Roodenburg, hebben samen onderzocht hoe de olieachtige substantie als dieselvervanger in de machines voor onkruidbeheersing gebruikt kon worden. Martijn Roodenburg: “We hebben uitvoerig getest om de nieuwe brandstof zo zuiver mogelijk te krijgen zodat onze machines erop kunnen draaien. Na aanpassingen aan de motoren van de verhitters is dit gelukt. Een mooi resultaat! Wij zoeken continu naar manieren om onkruid zo duurzaam mogelijk te verwijderen.” Citrusbrandstof wordt nu onder meer ingezet in gemeente Heemstede; een gemeente die zich al langer sterk maakt voor het vergroenen van de onkruidbeheersing.

Citrusbrandstof in het kort:

  • Meerlanden verwerkt jaarlijks 55.000 ton GFT tot o.a. groengas.
  • Bij de zuivering van biogas tot groengas ontstaat 12.000 liter Citrusbrandstof.
  • Citrusbrandstof bestaat uit koolwaterstoffen afkomstig van o.a. sinaasappelschillen.
  • Eén liter Citrusbrandstof vervangt één liter fossiele diesel.
  • Citrusbrandstof verwarmt water bij chemievrije onkruidbeheersing.

Loonbedrijf Roodenburg kan met Citrusbrandstof elk jaar 500 voetbalvelden aan onkruid stomen.

Achtergrondinformatie over Citrusbrandstof

Citrusbrandstof is een meer populaire naam voor een olieachtige substantie, bestaande uit terpenen en limonenen. Dit zijn hogere koolwaterstoffen afkomstig van dennenhars, coniferen en citrusvruchten, die vrijkomen bij de vergisting van GFT van huishoudens en bedrijven tot biogas. Biogas moet gezuiverd worden van deze stoffen voordat Meerlanden het als groengas in het aardgasnet van Liander kan invoeden.

Dit zuiveren gebeurt door het biogas te koelen naar circa 4°C. De hogere koolwaterstoffen werden voorheen met water gecondenseerd en afgevoerd. Door een aanpassing aan dit proces kan Meerlanden de stof nu terugwinnen uit het afvalwater.

Deze stof leek eerder goed toepasbaar als grondstof in de cosmetica-industrie. Ook is gezocht naar de toepassing ervan als biologische vervanger voor olie in de productie van verf. Beider onderzoeken liepen vast op de zuivering van de olie. Verder onderzoek wees uit dat de calorische waarde van het condensaat 43MJ/kg betrof. Die van diesel is 44,8MJ/kg. Het leek daarom zeer geschikt als brandstof. De hoeveelheid is echter te weinig om het in duurzame mobiliteit in te zetten.

In de zoektocht naar een nuttige toepassing bleek dat de heetwatermachines waarmee Loonbedrijf Roodenburg onkruid beheerst op diesel te draaien. In de zomer van 2017 zijn Gert-Jan Klaasse Bos, manager vergisting & compostering bij Meerlanden, en Martijn Roodenburg, directeur van Loonbedrijf Roodenburg, hiermee gaan testen. Deze resultaten waren direct veelbelovend. Er moest echter nog flink gemodificeerd worden aan de motoren en instellingen om de kwaliteit stabiel te krijgen. Dat is gelukt. Daarom zetten de twee bedrijven de 12.000 liter citrusbrandstof vanaf dit onkruidseizoen in als vervanger van fossiele diesel.

Met deze hoeveelheid kan 240 hectare aan onkruid beheerst worden, ofwel 500 voetbalvelden. Op deze manier is de onkruidbeheersing in de regio Amstelland-Meerlanden, Kennemerland-Zuid en de Duin- en Bollenstreek een stap schoner en klimaatneutraler. Bovendien worden zo lokaal ketens gesloten.