Indaver start met de bouw van een baanbrekende recycling plant voor plastics in de haven van Antwerpen

Indaver is gestart met de bouw van een nieuwe installatie voor het recyclen van end-of-life kunststoffen tot waardevolle basischemicaliën voor de industrie.

Deze Plastics2Chemicals installatie zal jaarlijks circa 65.000 ton end-of-life plastics recyclen en wordt zo de eerste en grootste vol-industriële plant op EU-schaal. In september 2022 is de eerste steen gelegd. De opstart is voorzien voor begin 2024 met een initiële capaciteit van 26.000 ton. Deze zal worden opgeschaald om vanaf 2027 op volle capaciteit te draaien. De nieuwe installatie zal voor een directe tewerkstelling van circa 50 personen zorgen.

Vlaanderen zet in op duurzame recycling
De totale investering bedraagt 100 mio eur. Indaver kan ook rekenen op 7,5 mio Vlaamse overheidssteun van het kabinet van innovatie van Minister Jo Brouns. Ook vanuit de Vlaamse recyclinghub werd 3 mio EUR steun toegekend. Het project biedt een duurzame oplossing voor kunststoffen die op dit ogenblik moeilijk gerecycled kunnen worden. Dankzij deze innovatieve Plastics2Chemicals technologie kan Vlaanderen een grote stap zetten in het behalen van de Europese recyclingdoelstellingen voor plastics.

Voor het eerst doet de Vlaamse regering dit via de zogenaamde ‘terugvorderbare voorschotten’. Met deze voorschotten zorgt de regering er voor dat ze een deel van het risico dragen, maar ook beloond worden wanneer het project succesvol is. Op die manier vloeit bij succes een deel van de subsidie terug naar de Vlaamse overheid.

Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Jo Brouns: “De toekomst zal duurzaam zijn of niet zijn. De transitie naar een circulaire economie is met de energiecrisis meer dan ooit actueel. Onze Vlaamse economie moet en zal minder afhankelijk worden van fossiele grondstoffen. Dat kunnen we doen met projecten zoals hier bij Indaver, waar we plastic opnieuw afbreken tot de basiscomponenten die dan opnieuw gebruikt kunnen worden. Vlaanderen is een pioneer inzake circulaire innovatie, en daarom zetten we graag onze schouders onder dit project.  Met het nieuwe systeem van de terugvorderbare voorschotten draagt de regering mee in het risico, maar ook in de successen van deze onderneming. Zo kunnen we blijvend duurzame investeringen ondersteunen.”

Van pilot naar worldscale oplossing
Indaver heeft sinds 2017 het chemisch recyclingproces uitgebreid getest in een piloot-opstelling in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten. Deze R&D fase heeft bewezen dat het proces werkt met reële afvalstromen. Ook de kwaliteit van de gerecycleerde producten is meermaals gevalideerd door P2C’s afnemers (i.e. chemische en petrochemische industrie).  In de nieuw geplande installatie op haar site in Antwerpen (rechteroever) zal de eerste jaren tot 26 000 ton kunststofafval gerecycled worden, waaronder in afzonderlijke campagnes zowel polystyreen als polyolefines.  In een tweede fase zal de installatie omgebouwd worden tot een dedicated polystyreen plant en uitgebreid worden met een extra lijn om tot 65 000 ton plastics per jaar te verwerken. Met deze industriële opschaling zetten we in Vlaanderen de grootste recyclingplant voor depolymerisatie van polystyreen in Europa neer en zal deze installatie in staat zijn om 50 % van de polystyreen huishoudelijke afvalverpakkingen uit Europa hoogwaardig te recycleren.

In de toekomst wil Indaver ook voor polyolefines een industriële installatie bouwen. De Haven van Antwerpen vormt hiervoor een mogelijke ideale locatie vanwege de aanwezigheid van de petrochemische cluster. Dergelijke recyclingoplossingen passen in de doelstellingen van Vlaanderen als recycling hub.

Chemical recycling, oplossing voor end-of-life plastics
In haar nieuwe P2C installatie zal Indaver plastic stromen verwerken die niet in aanmerking komen voor andere vormen van hoogwaardige (mechanische) recycling. Het betreft voornamelijk plastics met als samenstelling polystyreen of polyolefines. Het kan gaan over huishoudelijk verpakkingsafval maar  ook om andere kunststoffracties van huishoudelijke of industriële oorsprong. De materialen voor de nieuwe installatie zullen zowel uit België als het buitenland worden aangetrokken.

Het recyclingproces bestaat uit een thermochemisch proces waarbij langere koolstofketens in het plastic verkleind worden of gedepolymeriseerd. De materialen die zo vrijkomen, zijn basisgrondstoffen met evenwaardige specificaties als de materialen die gewonnen worden uit fossiele stromen. De kwaliteitsvereisten voldoen zelfs voor de voedingsindustrie.  Zo sluiten we met het P2C proces de materialenkringloop, een schoolvoorbeeld van de circulaire economie.

Installatie op maat, uniek proces voor chemische recycling
Indaver werkte voor het concept en de engineering van de installatie samen met diverse Vlaamse kennisinstellingen. Na jaren van onderzoek om het proces te ontwikkelen en op punt te stellen tot een bedrijfseigen technologie, kan nu de stap worden gezet naar de reële toepassing. Ook voor de bouw doet Indaver beroep op gerenommeerde leveranciers. Het hart van het proces, van de extruder tot en met de destillatie, is op maat samengesteld om een kwaliteitsvolle recycling te borgen. Deze installatieonderdelen kennen ruime toepassingen in de chemische sector of worden ook gebruikt om nieuwe plastics te maken uit primaire grondstoffen, maar toepassing in de hoogwaardige chemische recycling van kunststoffen is uniek.

Bijdrage tot recyclingdoelstellingen voor plastics
Europa toont duidelijk ambitie om een duurzame oplossing te bieden voor end-of-life plastics. De doelstelling om plastics te recyclen tot waardevolle grondstoffen is vertaald in Europese wetgeving. Met de verpakkingsrichtlijn (EU packaging directive) drukt de Europese Unie haar ambities op vlak van recycling uit. Tegen 2030 moet 55% van het plastic verpakkingsafval gerecycled worden. België gaat nog een stap verder en wil tegen 2030 70% huishoudelijk plastic verpakkingsafval en 65% plastics afkomstig van industriële verpakkingen recyclen. Bovendien ligt er een Europees voorstel klaar om tegen 2030 ongeveer een derde (30%) van plastic verpakkingen uit gerecyclede materialen te laten bestaan.

Om deze doelstellingen te realiseren is het nodig om de bestaande mechanische recyclingtechnieken aan te vullen met nieuwe technologie zoals chemische recycling. Deze laat toe om waardevolle basischemicaliën terug te winnen uit end-of-life plastics en deze terug in te zetten in zowat alle kunststof toepassingen

CO2 reductiepotentieel
De recyclage van polystyreen en polyolefines tot chemische bouwstenen draagt bij tot de transitie naar een circulaire economie. Dit gaat gepaard met een significante verlaging van de CO2-uitstoot. De P2C plant zal in de beginfase jaarlijks zo’n 90.000 ton CO2 besparen. Door de voorziene uitbreiding zal dit in 2027 toenemen tot een besparing van 227.500 ton CO2 per jaar.

Strategisch belang voor Vlaanderen
Behalve de bovenstaande contributie aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen, draagt P2C ook bij tot het verstevigen van het economisch en industrieel weefsel in Vlaanderen. Het uitbouwen van een recycling hub in de Haven van Antwerpen leidt niet alleen tot directe tewerkstelling, het verankert ook de petrochemische cluster. Initiatieven zoals de Circular Plastics Alliance wijzen erop dat de toegang tot gerecycleerde grondstoffen een belangrijk criterium zal zijn bij toekomstige petrochemische investeringen. Aldus vormt P2C een hoeksteen van de circulaire economie.

CEO Paul De Bruycker: “Indaver streeft er steeds naar om materiaalketens te sluiten zonder verlies van waarde. Met dit innovatieve Plastics2chemicals project, slagen we erin om basischemicaliën voor de industrie te leveren. Zo maken we onze ambities waar om als afvalbeheerder een essentiële rol te spelen in de circulaire economie. P2C betekent een revolutie op vlak van duurzame recycling van plastics.”

Directe tewerkstelling voor 50 medewerkers
In de nieuwe installatie zullen circa 50 medewerkers tewerkgesteld worden. Het ontwikkelingsteam zelf bestaat uit een 20-tal mensen en wordt de komende maanden uitgebreid met een ploeg van een 30-tal collega’s: operatoren, procesingenieurs, onderhoudstechniekers en laboranten.