Inwoners van Noordoostpolder krijgen een primeur. Afval scheiden wordt nu nog makkelijker. Sinds 7 december is het mogelijk om de afvalpas te koppelen aan de HVC-app. Inwoners kunnen de verzamelcontainer openen met hun smartphone en gezinsleden toevoegen. Deze functionaliteit is nu alleen nog beschikbaar voor Android telefoons in gemeente Noordoostpolder. De ambitie is om de digitale afvalpas in het voorjaar 2022 ook beschikbaar te stellen in alle HVC-gemeenten voor iOS en Android gebruikers.

HVC is de eerste afvalinzamelaar in Nederland die de afvalpas digitaliseert om zo tegemoet te komen aan de vraag van inwoners om op een veilige manier meer afvalpassen per huishouden te kunnen gebruiken.

Luisteren naar inwoners
Gertjan de Waard, directeur Inzameling: “We zijn trots op deze innovatie. Eerst hebben we het recycle-tarief inzichtelijk gemaakt in de app. Gebruikers kunnen nu bijvoorbeeld al zien hoe vaak zij de container voor restafval gebruiken of de restafvalbak thuis laten legen. Maar we hebben ook goed geluisterd naar onze inwoners die graag meerdere afvalpassen willen per huishouden. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken hebben we daarom de afvalpas gekoppeld aan de HVC-app. Nu kunnen alle gezinsleden met de app de verzamelcontainer openen. Dus geen smoesjes meer, je puber kan nu ook het afval in de goede bak gooien!”

De digitale afvalcoach
Met deze nieuwe toevoeging wordt de HVC-app steeds handiger in het gebruik voor inwoners. De foto- en barcodescanner die sinds anderhalf jaar onderdeel is van de app helpt veel inwoners bij het afval scheiden. Ook de locaties van de verzamelcontainers en de ophaalmomenten zijn handige hulpmiddelen. De app motiveert daagt uit door op maat gemaakte communicatie, passend bij de woonsituatie en gezinssamenstelling. Voor gemeenten met recycle-tarief is het afvaldoel een leuke manier om zo min mogelijk restafval over te houden. De app is hiermee echt een digitale afvalcoach.

Lerende app
De digitale afvalpas is een nieuwe functionaliteit die uitgebreid getest is. Desondanks kan het gebeuren dat gebruikers in de praktijk tegen problemen aanlopen. Met de feedback van gebruikers worden continu verbeteringen doorgevoerd. De invoer van de digitale afvalpas wordt eerst op kleine schaal ingezet in de gemeente Noordoostpolder waar inwoners al bekend zijn met de nieuwe app. Als alle gebruikersfeedback is verwerkt, kan de app worden uitgerold worden in alle HVC-gemeenten. De afvalpas is nu alleen beschikbaar voor Android gebruikers, omdat Apple nog geen toegang heeft verleend om de afvalpas toe te voegen aan de Apple Wallet. Daarnaast kan de digitale afvalpas nu alleen worden gebruikt om een verzamelcontainer met toegangscontrole te openen en niet om toegang te krijgen tot een milieustraat of afvalbrengstation.

Ontwikkelingen in de app
De ontwikkelingen staan niet stil. Naast de toevoeging van de digitale afvalpas, wordt het in de toekomst voor inwoners ook mogelijk om in te zien hoe vol de verzamelcontainers zijn en of er eventueel storingen zijn.

De digitale afvalpas is een initiatief van HVC, Waste Vision, Ximmio en Unc Inc. De app is gratis te downloaden in de AppStore en GooglePlay.